Toni Greblă apreciat de gorjeni pentru experienţa de 20 de ani în administraţie şi diplomaţie

Publicitate electoralã

Toni Grebl?, Candidatul Alian?ei PSD+PC la Colegiul II pentru Senatul României s-a întâlnit luni cu aleg?torii din Crasna ?i S?celu. Dup? ce la finele s?pt?mânii trecute a fost în mijlocul locuitorilor din Novaci ?i Târgu Logre?ti, Toni Grebl? a constatat c? principala problem? a oamenilor din aceast? zon? este legat? de lipsa unor condi?ii adecvate de valorificare a produselor lactate. Oieritul este singura ocupa?ie a oamenilor de aici ?i automat principala sursa de venit provine tot de aici. Dup? vizita efectuat? în aceste zone împreun? cu pre?edintele Consiliului Jude?ean Gorj, Ion C?linoiu candidatul PSD+PC pentru colegiul II la Senatul României, Toni Grebl? a declarat c? trebuie c?utate solu?ii viabile pentru sprijinirea oierilor, solu?ii adaptate la specificul local, dar în concordan?? cu cerin?ele Uniunii Europene.

S?pt?mâna trecut? Toni Grebl? a fost în comuna Stoina.Aici principala problem? a zonei este legat? de privatizarea Petrom. Toni Grebl? sus?ine c? privatizarea Petrom a fost o gre?eal? pentru c? resursele energetice ale unei ??ri trebuie s? r?mân? “acas?”. Fostul prefect al jude?ului Gorj sus?ine prin programul s?u electoral c? se vai opune cu toate puterile privatiz?rii energiei ?i resurselor, fiind de acord eventual cu privatizarea managementului unor companii. Toni Grebl? va încuraja, în acela?i timp construirea de noi capacit??i în sistem privat sau parteneriat, dar este de p?rere c? cele existente nu trebuie privatizate. În toate localit??ile unde a fost de la începerea campaniei electorale, Toni Grebl? a fost primit cu mult? bucurie de oameni, munca depus? de acesta timp de aproape 20 de ani în administra?ie ?i diploma?ie spunându-?i pe deplin cuvântul.

11.11.2008. 21:53


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password