Toalete inexistente şi insalubre în zonele de interes turistic

La nivelul jude?ului Gorj, conform Asocia?iei Na?ionale a Agen?iilor de Turism (ANAT), obiectivele de interes turistic deficitare în toalete publice sunt Manastirea Polovragi unde toaleta este insalubra, la Pestera Polovragi, toaleta este inexistenta la fel ca la Pestera Muierilor unde toaletele sunt inexistente. La pe?tera Muierilor exista la un restaurantul din apropiere, destinat clientilor care nu poate face fata volumului mare de vizitatori ai pesterii.

ANATa demarat, pe 19 mai, o campanie la nivel na?ional prin care se urm?re?te identificarea loca?iilor din zonele de interes turistic deficitare la capitolul toalete publice.
Absenta toaletelor din zonele de interes turistic a ajuns s? constituie o problem? pentru imaginea României în condi?iile în care în acest an se dore?te mai mult ca oricând dezvoltarea turismului intern, prin legi precum cea a tichetelor de vacan?? ce stimuleaz? turismul intern sau prin campanii de promovare extern? ce încearc? dezvoltarea turismului receptor.

Situa?ii inacceptabile, precum cele în care agen?ii de turism specializate în incoming au fost nevoite s? închirieze, pe cheltuiala lor, toalete publice ?i s? le amplaseze pe traseele circuitelor pe care duceau turi?tii str?ini nu trebuie s? mai existe!
ANAT a solicitat sprijinul Consiliilor Jude?ene, Prim?riilor ?i Asocia?iilor de Promovare Turistic? din toat? ?ara, adresându-le propunerea de a identifica împreun? o solu?ie la aceast? problem? aparent minor?, dar care ne aduce deservicii atât la nivel de jude?, cât ?i de ?ar?.

Iat? c? ANAT a reu?it, cu sprijinul organiza?iilor men?ionate mai sus, s? identifice loca?iile deficitare la acest capitol ?i a elaborat o list?.
Ast?zi, 3 iunie, ANAT a remis o adres? c?tre Ministerul Mediului ?i c?tre Ministerul Turismului pentru a atrage implicarea acestor institu?ii în solu?ionarea urgent? a acestei situa?ii.
Ne bucur?m s? constat?m sprijinul concret venit deja din partea unor Consilii Jude?ene precum cele din Constan?a ?i Tulcea, care ne-au informat c? sunt dispuse s? amplaseze oricâte toalete ecologice dore?te Patronatul ANAT

03.07.2009. 12:21


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password