Tinerii pot fi chemați oricând la recrutare, iar rezerviștii concentrați!

•A fost aprobat pân? ?i formularul medical pe care trebuie s?-l prezin?i la recrutare!

Ministerul Ap?r?rii Na?ionale a publicat luni în Monitorul Oficial certificatul medical pe care românii sunt obliga?i s? îl prezinte la recrutare, pe timpul mobiliz?rii sau al st?rii de r?zboi.

Cu criza din Ucraina în fundal, Ministerul Ap?r?rii Na?ionale a publicat luni în Monitorul Oficial modelul certificatului medical pe care to?i tinerii între 20 ?i 35 de ani sunt obliga?i s? îl prezinte la recrutare, în caz de mobilizare sau de stare de r?zboi.

“Se aprob? modelul unic de certificat medical eliberat de medicul de familie, care urmeaz? s? fie prezentat de tineri la comisia local? de recrutare- încorporare pe timpul st?rii de asediu, al mobiliz?rii sau al st?rii de r?zboi, prev?zut în anexa care face parte integrant? din prezentul ordin”, se arat? în ordinul publicat luni în Monitorul Oficial.

Recent, pre?edintele Traian B?sescu a declarat, vorbind despre Ucraina, c?, în eventualitatea în care România ar trebui s? se mobilizeze pentru un r?zboi, am avea “o mare problem?” cu rezervi?tii, întrucât “cei mai mul?i sunt la munc? în Italia, în Spania, în Germania”. Subiectul a fost discutat într-o ?edin?? a CSAT, f?r? a se g?si înc? o solu?ie. Armata este în continuare în urm?, potrivit pre?edintelui, ?i în privin?a dot?rii.

Ordinul publicat luni vine în aplicarea prevederilor legii 446/2006 privind preg?tirea popula?iei pentru ap?rare ?i care a intrat în vigoare în ianuarie 2007. Legea 446/2006 prevede c? serviciul militar se îndepline?te de c?tre cet??enii români, b?rba?i ?i femei, care au împlinit vârsta de 18 ani. Acela?i act normativ mai prevede c? la declararea mobiliz?rii ?i a st?rii de r?zboi sau la instituirea st?rii de asediu, îndeplinirea serviciului militar în calitate de militar în termen ori rezervist concentrat/mobilizat devine obligatorie pentru b?rbatii cu vârste cuprinse între 20 ?i 35 de ani, care îndeplinesc criteriile pentru serviciul militar.

Nu îndeplinesc serviciul militar ?i sunt sco?i din categoria cetatenilor încorporabili cei clasa?i inap?i pentru serviciul militar, cu scoatere din evidenta, personalul hirotonit sau ordinat care apartine cultelor religioase recunoscute de lege, personalul consacrat oficial ca deservent al unui asemenea cult, precum ?i c?lugarii care au o vechime în m?n?stire de cel putin doi ani.

O alt? categorie care nu îndepline?te condi?iile de a fi incorpora?i sunt persoanele condamnate la pedepse privative de libertate, precum ?i cei arestati preventiv sau trimisi în judecata, pân? la data r?mânerii definitive a hot?rârii prin care s-a solutionat cauza penal?.
Formularele certificatelor medicale se pun la dispozi?ia medicilor de familie prin Ministerul S?n?t??ii, la instituirea sau declararea st?rilor de asediu sau de r?zboi.

De asemenea, în noul model al certificatului medical se men?ioneaz? c? tinerii vor trebui s? î?i fac? analize pentru heptatita B ?i C.
Ordinul prin care este aprobat certificatul medical este semnat de ministrul Ap?r?rii Na?ionale Mircea Du?a, de ministrul Justi?iei Robert Marius Cazanciuc, directorul Serviciului Român de Informa?ii George-Cristian Maior, directorul Serviciului de Protectie ?i Paz? Lucian- Silvan Pahon?u, ministrul Afacerilor Interne Radu Stroe (care a semnat ordinul în decembrie 2013), ministrul S?n?t?tii Nicolae Banicioiu, directorul Serviciului de Informa?ii Externe Teodor-Viorel Mele?canu, directorul Serviciului de Telecomunica?ii Speciale Marcel Opri?.

Sursa: Gândul.ro

02.05.2014. 22:15


ElBA 06.03.2015. 16:39

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password