Termoserv-urile fuzionează cu complexurile

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) ?i-a dat avizul în vederea mandat?rii reprezentan?ilor în adun?rile generale ale ac?ionarilor la Complexurile energetice Rovinari, Turceni ?i Craiova pentru declan?area procesului de fuziune a acestora cu societ??ile care le deservesc, respectiv Termoserv Rovinari, Termoserv Turceni ?i Termoserv Craiova.

Hot?rârea privind aceast? fuziune s-a luat în baza Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007 – 2020, aprobat? prin H.G. nr. 1096/2007. În ceea ce prive?te complexurile energetice, aceast? strategie prevede „asigurarea finan??rii proiectelor de investi?ii de mediu ?i reabilit?ri / moderniz?ri din cadrul Complexurilor energetice Turceni, Rovinari ?i Craiova prin privatizare sau solu?ii alternative”. Ca urmare, AVAS va acorda reprezentan?ilor s?i în AGEA de la Complexurile energetice mandate speciale pentru a aproba declan?area procesului de fuziune prin absorb?ie. Declan?area procesului de fuziune presupune:

– elaborarea proiectului de fuziune de c?tre administratorii societ??ilor comerciale participante, în condi?iile art. 241 din Legea nr. 31/1990 a societ??ilor comerciale;

– depunerea proiectului de fuziune în forma ?i con?inutul avizat de Consiliul de Administra?ie, semnat de conducerea executiv?, la Oficiul Registrului Comer?ului ?i publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Abia dup? parcurgerea unor etape preliminare, se va putea emite un alt Ordin comun ?i un alt mandat special reprezentan?ilor AVAS în AGEA pentru a se pronun?a, în termen legal, asupra proiectului de fuziune. Administratorii trebuie s? prezinte în AGEA documentele prev?zute de art. 244 din Legea nr. 31/1990 republicat?, a societ??ilor comerciale.

L.M.

14.10.2008. 23:47


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password