Termocentrala Romag-Termo va fi transferată la CE Oltenia

Termocentrala Romag-Termo de la Halânga, sucursala RAAN, va fi transferat? la Complexul Energetic Oltenia (CEO) în baza memorandumului propus de Ministerul Economiei, a declarat mar?i, 2 aprilie, pre?edintele Consiliului Jude?ean Mehedin?i, Adrian Duicu.

Potrivit lui Duicu, în ?edin?a de Guvern care va avea loc miercuri se va lua decizia ca o parte din activele respectivei entit??i industriale s? fie cedate CEO în contul crean?elor de 110.417.327 lei, sum? care reprezint? valoarea c?rbunelui energetic livrat de exploat?rile miniere din sistem.
“Vor fi p?strate locurile de munc? ale acesteia, dar ?i alte o mie de la Cariera de suprafa?? Husnicioara”, a precizat Duicu.
?eful administra?iei jude?ului Mehedin?i a mai afirmat c? de aceea?i aten?ie se va bucura ?i platforma industrial? a Uzinei de ap? grea Romag-Prod unde, pentru p?strarea majorit??ii locurilor de munc?, se va lua m?sura finan??rii produc?iei uneia dintre cele dou? linii tehnologice ?i preluarea de c?tre Ministerul Administra?iei ?i Internelor a cantit??ii de ap? grea fabricat? în anul 2013.
Potrivit sursei citate, Termocentrala Romag-Termo va continua s? produc? agent termic pentru înc?lzirea locuin?elor din Drobeta Turnu Severin, pentru grupurile energetice cu o putere instalat? de 247 MW ?i pentru instala?iile de la Romag-Prod.

02.04.2013. 14:19


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password