Terenul din Narciselor, oferit gratis tinerilor

Cele 100 de loturi de teren din zona Narciselor i-a adunat s?pt?mâna trecut? la Sala Sporturilor din Târgu-Jiu pe tinerii câ?tig?tori ai p?mântului oferit gratis de municipalitate. Înso?i?i de membrii familiei dar ?i de copii, tinerii, famili?ti ori nu, au studiat harta noului cartier ?i au încercat s? caute care este cel mai avantajos lot. Unii au preferat parcele de teren aflate pe col?uri, a?ii au vrut s? aib? vecini de-o parte ?i de alta a lotului dorit, totul în dorin?a de a minimaliza costurile privind ridicarea gardului între propriet??i.

Nimeni nu s-a mai gândit la criza financiar?, la costurile ridic?rii casei ori la dobânzile la b?nci. Cu zâmbetul pe buze, noroco?ii câ?tig?tori ai unei buc??i de teren s-au sim?it la fel ca ?i cei care prind potul cel mare la Loto 6 din 49.

,,Sunt bucuros c? m? aflu printre cei o sut?, chiar dac? nu sunt printre primii. Nu mi-am ales un lot dor ?tiu c? am ?i eu unul dintre cele aflate pe hart?. Imediat ce i-au terenul m? ?i apuc de cas? iar banii îi iau de la banc?”, a spus unul dintre tinerii afla?i la Sala Sporturilor.

,,A? dori un lot cât mai aproape de strad? ?i mi-as dori s? am vecini de ambele p?r?i, pentru c? a?a ne în?elegem mai u?or cu gardul”, a spus sincer alt beneficiar al unui teren gratuit. ,,Am ceva bani la banc? ?i probabil voi apela la un credit pentru ridicarea casei. Nu aveam alte posibilit??i s? îmi cump?r o locuin?? a?a c? sunt fericit? c? am avut acest beneficiu. Criza nu exist?”, a spus optimist? ?i o domni?oar?.

Loturile, la panou
Reprezentan?ii Prim?riei au afi?at pe dou? panouri schema noului cartier cu loturile numerotate. ,,Avem 100 de parcele de acelea?i dimensiuni, 300 de metri ?i 290 de metri. Le-am explicat beneficiarilor care sunt c?ile de acces ?i apoi în func?ie de punctajul ob?inut o s? le d?m posibilitatea s? aleag? ce parcel? doresc. Dac? au acela?i punctaj, au întâietate cei care au vechimea cea mai mare la cerere, iar dac? ?i vechimea este la fel lu?m în calcul starea civil? ?i num?rul copiilor pe care îi au. Oricum nu vor fi probleme pentru c? to?i cei prezen?i au câ?tigat o bucat? de teren pe care î?i vor construi o cas?”, a declarat Marius Ionescu, directorul tehnic al Prim?riei Tg.Jiu.

Cei o sut? de tineri au fost striga?i apoi de pe list? în func?ie de punctaj ?i ?i-au ales de pe hart? lotul dorit. Beneficiarii au intrat apoi în posesia documentului care atest? c? pot folosi acest teren pentru construc?ia unei locuin?e. ?i pentru noul cartier, reprezentan?ii Prim?riei Tg.Jiu le vor asigura de?in?torilor loturilor de teren utilit??ile pân? la limita propriet??ii. ANAMARIA STOICA

28.01.2009. 09:27


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password