Teodor Baconski un accident în pleiada de mari bărbaţi care au condus diplomaţia românească?

Sugerez ministrului de externe Teodor Baconski s? fie preocupat în principal de politica extern? a României, de normalizarea rela?iilor cu Federa?ia Rus?, cu ??rile europene cu monarhie constitu?ional?, cu Fran?a etc. încercând s? dovedeasc? faptul c? nu este un accident în pleiada de mari b?rba?i de stat care au condus diploma?ia româneasc?.
Recenta interven?ie prin care inten?ioneaz? s? reorganizeze, prin hot?râre de guvern, printre altele, Institutul Revolu?iei Române(înfiin?at prin lege ?i aflat în subordinea Senatului României) dovede?te amatorism ?i superficialitate, atribute pe care, din p?cate, le-a adus ?i la MAE(prin hot?râre de guvern nu poate fi modificat? o lege).
În loc s? înfiin?eze un Muzeu Na?ional al Dictaturii Comuniste mai bine ar fi preocupat(el, partidul pe care-l sluje?te ?i ministrul culturii) de soarta unor adev?rate muzee ale memoriei comunismului cum ar fi închisorile Gherla, Aiud, Sighet, Pite?ti, etc. toate aflate în stare de continu? degradare. Acestea trebuie p?strate, îngrijite ?i folosite inclusiv “ca loc al pedagogiei pentru noile genera?ii”.
Senator Toni Grebl?,
Pre?edinte al Comisiei juridic?, de numiri, disciplin?, imunit??i ?i valid?ri

12.07.2011. 11:27


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password