Teixeira, mulţumit

Teixeira, mul?umit Victoria pandurilor în fa?a echipei Minerul Lupeni, l-a mul?umit pe tehnicianul Joaquim Teixeira, care s-a ar?tat încântat de evolu?ia echipei sale, mai ales de jocul defensivei. Totu?i, acesta a declarat c?, în atac au existat probleme, fiind nemul?umit de rat?rile elevilor s?i. De?i au jucat cu un adversar modest, gorjenii au ratat la fel de mult ca ?i în tur, f?cându-l pe antrenorul portughez s? mai caute un atacant: „Sunt mul?umit de modul în care au lucrat juc?torii la ultimele antrenamente cât ?i la joc. Din punctul meu de vedere, a fost un antrenament cu public. Acesta este ?i primul joc pe care l-au sus?inut Pandurii de la venirea mea în nocturn? ?i e primul meci în nocturn? aici la Tîrgu Jiu, deci e o amintire pe care o voi p?stra pe parcursul întregii vie?i. A fost un joc u?or, pe care l-am controlat de la început ?i pân? la sfâr?it. Meritam mai multe goluri, deoarece am avut ocazii. Mi-a pl?cut organizarea ap?r?rii, îns? nu mi-a pl?cut jocul din atac, unde mai avem probleme”, a spus acesta. Teixeira este de p?rere c? mai are de munc? din pnct de vedere tactic, unde nu au fost puse la punct toate problemele: „Trebuie s? lucr?m în aceast? perioad? mai mult tactic. Nu este u?or s? alc?tuim o echip? într-un timp a?a scurt, deoarece am avut doar trei juc?tori din vechea echip?”, a comentat acesta. De?i la partida cu Minerul Lupeni, tehnicianul a contat doar pe un num?r pe 18 juc?tori, ceilal?i componen?i vor fi inclu?i ?i ei în plaunirile acestuia, o parte din ei fiind menaja?i din cauza unor probleme meidcale, cum este cazul lui Iordache. De?i anun?ase c? ca p?stra în lot doar 26 de juc?tori, Joaquim Teixeira a f?cut public faptul c?, c? nu va renun?a la niciun juc?tor, deoarece to?i au lucrat la fel de bine: „ M? voi baza ?i pe restul, pentru c? am un grup omogen. Am inim? ?i nu pot s? renun? la uni juc?tori, deoarece to?i au lcrat la fel. Îns?, nici nu pot s? lucrez cu 28 de juc?tori, pentru c? timul nu-mi permite acest lucru”. Teiheira a precizat c?, înc? nu ?i-a stabilit un prim unsprezece, în lot putând ap?rea modific?ri în fiecare zi: „În ceea ce prive?te locul de titular, acesta se câ?tig? în fiecare zi, sp?t?mân?, lun? ?i nu pot spune c? am deja unsprezece titulari. Echipa advers? a fost simpl?, îns? foarte corect?. Cel mai mult la acest joc mi-a pl?cut publicul, la care am v?zut mult? veselie. Într-un cuvât, sunt mul?umit de to?i juc?torii”, a mai spsus antrenorul. .

Negocieri cu un atacant din Portugalia

De?i gorjenii au transferat patru atacan?i în aceast? iarn?, Jessui, Wandeir, Fabio Nunez ?i Arrieta, antrenorul pandurilor Joaquim Teixeira, tot nu este mul?umit pe deplin de compartimentul ofensiv. În acest moment, la echip? se afl? ?apte atacan?i, doar Liviu Mihai fiind indisponibil din cauza unor probleme medicale. Chiar dac? în mare s-a decis care va fi formula de start, antrenorul portughez a f?cut public faptul c?, ar mai avea nevoie de un atacant.Chiar dac? s-a ar?tat mul?umit de jocul echipei din amicalul cu Minerul Lupeni, tehnicianul portughez Joaquim Teixeira a g?sit totu?i câteva probleme în compartimenutul ofensiv. Acesta a dezv?luit s? î?i mai dore?te un juc?tor portughez, îns? ?ansele de a-l aduce sunt mici din cauza costului ridicat al acestuia. Teixeira ?i-a ar?tat regretul c? nu-l va putea folosi pe Liviu Mihai o perioad?, îns? sper? ca acesta s? revin? cât mai repede în teren: „Mi-ar fi pl?cut s?-l am pe Liviu Mihai, îns? din p?cate este accidentat. Mai vreau un atacant din Portugalia, un juc?tor foarte bun, titular din prima lig?, îns? este foarte greu de adus. Cost? destul de mult, dar mi-l doresc în lot”, a spus tehnicianul. Conducerea gorjenilor a fost mul?umit? de evolu?ia elevilor lui Joaquim Teixeira. Vicepre?edintele Viorel Temelescu este de p?rere c?, echipa este pe drumul cel bun ?i cu siguran?? va r?mâne în prima lig?. Vicele gorjenilor a mai psus c?, în cup? î?i doresc s? ajung? pân? în final?: „A fost un meci amical în care a putut fi urm?rit? întreaga echip?, mai ales achizi?iile pe care le-am f?cut în aceast? perioad? de iarn?. Cred c? suntem pe drumul cel bun, iar lucrurile pe care le dorim se vor realiza în aceast? perioad?. Avem un singur obiectiv cu to?i, salvarea de la retrogradare ?i ne dorim ?i un parcurs bun în Cupa României. Din punct de vedere tehnico-tactic suntem mul?umi?i de ceea ce am v?zut ?i de modul în care domnul Teixeira a început activitatea la noi. A debutat cu un rezultat bun ?i cu un joc bun al echipei”, a Temelescu.

14.02.2008. 06:21


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password