Taximetriştii, sub control


De la începutul acestei s?pt?mânii reprezentan?ii Compartimentului de Transport Public, C?l?tori din cadrul Prim?riei Târgu-Jiu i-au luat la controlat pe taximetri?tii din ora?. În componen?a echipelor de control au intrat ?i comisari ai G?rzii Financiare care i-au luat la întreb?ri pe ?oferii autoturismelor aflate în sta?iile taxi.

S-a verificat, în special, existen?a autoriza?ilor de transport, a vizei anuale care cost? 140 de lei ?i a eliber?rii de c?tre taximetri?ti a bonurilor fiscale dup? fiecare transport realizat. ,,Mai mult de 95% dintre taximetri?tii din Târgu-Jiu au ob?inut viza anual? ?i au achitat la casieria Prim?riei cei 140 de lei stabili?i. În aceast? sum? au intrat ?i cei 100 de lei care se pl?tesc o dat? pe an pentru accesul în sta?iile taxi.

Restul taximetri?tilor nu au intrat în legalitate deoarece sunt programa?i la RAR, dar în zilele urm?toare ?i ace?tia vor ob?ine viza, în caz contrar putând r?mâne f?r? autoriza?ie”, a declarat Ramona Evulescu, purt?torul de cuvânt al Prim?riei Târgu-Jiu. În municipiu sunt 350 de taximetri?ti acre de?in autoriza?ie permanent? pentru efectuarea taximetriei ?i 40 de taximetri?ti care de?in autoriza?ii temporare pentru un an de zile. (A.S.)

03.02.2009. 22:12


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password