Tarifele la transportul cu metroul şi la CFR Călători se majorează din august, cu circa 10 la sută

Biletele de metrou ?i cele ale CFR C?l?tori vor fi majorate din august cu circa zece la sut?, potrivit informa?iilor remise de reprezentan?ii celor dou? institu?ii.

Guvernul s-a angajat, conform memorandumului cu FMI, c? va modifica legisla?ia, pân? la sfâr?itul lunii august, pentru a majora pre?ul biletelor pe baza unui ordin al ministrului Transporturilor ?i nu pe baza actualiz?rii cu cre?terea infla?iei.

Deocamdat?, la Metrorex nu se ?tie exact procentul de majorare a pre?ului biletelor, îns? acesta va fi cuprins între opt ?i zece la sut?, mai ales c? ultima majorare a fost de circa opt procente, iar între timp infla?ia a avut aceea?i evolu?ie cresc?toare.

La CFR C?l?tori majorarea va fi de zece la sut?, societatea bugetându-?i la începutul anului aceast? cre?tere, potrivit informa?iilor companiei.

La Metrorex, ultima majorare a tarifelor a avut loc în septembrie 2010, atunci când, în limita modific?rii indicelui pre?urilor de consum de 108,12% aferent perioadei martie 2009 – iulie 2010, pre?ul biletelor a crescut cu circa opt procente.

CFR C?l?tori a majorat cu opt procente pre?ul biletelor pe 20 septembrie 2010, de?i indicele de infla?ie a pre?urilor de consum înregistrat în perioada septembrie 2007 (data precedentei major?ri) – septembrie 2010 a fost 122,65%.AGERPRES

17.05.2011. 10:52


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password