Tăriceanu- România, a opta putere economică

România poate deveni a ?aptea sau a opta putere economic? a Europei pân? în 2014 dac? tendin?ele economice actuale se men?in. Afirma?ia a fost f?cutp, mar?i, de premierul C?lin Popescu T?riceanu.Acesta a ar?tat c? este necesar ca statutul de ?ar? modest? ?i complexat?, dup? 1989, s? fie înlocuit de ambi?ie ?i emancipare.

?eful Guvernului a prezentat în acest sens exemplul Austriei, care a reu?it s? se dezvolte economic prin promovarea propriilor interese, ?i a cerut diploma?ilor români s? sus?in? la rândul lor proiectele companiilor române?ti în str?in?tate.

Premierul a apreciat c? România a avut o imagine de ?ar? modest? ?i complexat? imediat dup? c?derea regimului comunist. Astfel T?riceanu le-a cerut diploma?ilor români s? se implice în schimbarea acestei imagini, prin promovarea unei “alte fe?e”, de stat ambi?ios ?i emancipat, ?i sus?inerea companiilor române?ti.

T?riceanu a afirmat de mai multe ori în ultimul an c? are ambi?ia s? transforme România în a ?aptea putere economic? a Europei, corespunz?tor num?rului de locuitori ?i suprafe?ei sale în regiune.

Acesta a prezentat, mar?i, la reuniunea diploma?ilor, o serie de date privind evolu?ia cre?terii economice ?i a investi?iilor în primul semestru ?i a apreciat c? în perioada urm?toare ar putea fi anun?ate noi investi?ii str?ine în România, în valoare de peste 500 milioane euro. All News Media

03.09.2008. 08:12


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password