Târgul auto din Târgu-Jiu, o bombă cu ceas pentru mii de cetățeni?

Publica?ia on-line „Prompt Media“,din Bucure?ti, a prezentat publicului o anchet? terifiant? referitoare la Târgul auto din Târgu-Jiu.
Considerând c? materialul jurnali?tilor din capital? ESTE DE INTERES PUBLIC vi-l prezent?m ?i dumneavoastr? cu precizarea c? redac?ia „Ziarul Gorjului“ nu a schimbat nici m?car o virgul?, c?utând s? nu modifice sensul articolului care este „produsul“ „Prompt Media“.

„Târgu-Jiu, urm?torul Sighet? Autorit??i incon?tiente sau indolente?

In luna februarie, la Sighetul Marmatiei a avut loc o explozie soldat? cu 21 de victime (morti si r?niti). Ancheta a stabilit ca accidentul s-a produs din cauza inconstientei si lipsei de rigoare a celor care trebuiau s? verifice respectarea normelor privind exploatarea retelelor de gaz. Sighetul Marmatiei nu este singurul oras în care exist? astfel de situatii de neglijent? din partea autorit?tilor.
La Tg. Jiu, spre exemplu, desi de data aceasta reprezentantii Societ?tii Nationale de Transport Gaze Naturale ”TRANSGAZ” S.A. Medias au sesizat administratia local? (prim?ria) în leg?tur? cu riscul la care sunt expusi vizitatorii târgului auto din localitate, nimeni din administratie nu misc? un deget pentru a îndrepta lucrurile.

Firma de transport gaze a transmis prim?riei un document (adresa nr. 18552) prin care avertizeaz? cu privire la pericolul la securitatea fizic? a locuitorilor orasului, prin amenajarea unui ”târg auto” chiar deasupra magistralei de gaze.

Locuitorii din Târgu-Jiu ar trebui s? stie c? târgul auto amenajat de SC Succes Nic Com S.R.L. nu are autorizatie si c? a fost amenajat? chiar în zona de protectie a unor magistrale care transport? gazele naturale, înc?lcând flagrant prevederile Legii constructiilor (nr. 50/1991) si a normelor legale pentru proiectarea si executia conductelor de alimentare si transport a gazelor naturale.

Firma Succes Nic Com S.R.L. Bâlta sustine c? are avizele necesare din partea TRANSGAZ S.A., ceea ce este adev?rat, îns? avea obligatia s? respecte conditiile obligatorii de securitate si securizare a infrastructurii, asa cum apare si în autorizatia de construire nr. 7/12.01.2012, eliberat? de Prim?ria Municipiului Târgu-Jiu, care prevedea executia lucr?rilor aferente proiectului în conformitate cu cerintale S.N.T.G.N. ”TRANSGAZ” S.A. Medias.

Dar cum interesele economice personale si obtinerea unui profit rapid, indiferent de consecintele asupra semenilor sunt mai puternice în Gorj decât legea, firma puternicului om de afaceri Nicolae Sarcin? s-a apucat de excavat si turnat betoane la întâmplare si de amenajat cotinete pentru gr?tare si frig?rui, f?r? s? tin? seama de avize si interdictii, asa c?, suntem tragedia de la Sighet poate s? se repete în orice moment si pe plaiurile oltenesti de sub munte, dar la alte dimensiuni, mult mai mari.

TRANSGAZ Medias a sesizat prim?ria condus? de Florin Cârciumaru c? respectivele constructii ”pun în pericol grav integritatea conductei si pot provoca accidente tehnice soldate cu explozii si incendii de proportii având în vedere capacitatea de transport a acesteia”, specialistii cerând ”sistarea lucr?rilor de amenajare si interzicerea accesului persoanelor si mijloacelor auto de transport” în zon?.

Interesant? sau mai degrab? inconstient? este reactia primarului Florin Cârciumaru în aceast? situatie, de o gravitate f?r? precedent, în contextul în care locul respectiv este frecventat, în fiecare joi si duminic?, de sute de persoane, care se bat pe tarabele de mici unde se lucreaz? cu focul deschis, primarul refuzând sistarea lucr?rilor si interzicerea organiz?rii evenimentelor, desi Legea 50/1991 îl oblig? s? ia m?suri.

Controalele prim?riei au fost f?cute de form?, pentru c? hârtiile de la TRANSGAZ trebuiau acoperite într-un fel. În urma controalelor s-a dispus sistarea unor lucr?ri terminate, îns? nim?nui nu pare s?-i fi trecut prin minte s? interzic? organizarea evenimentelor publice lâng? conductele cu gaz. Interesele economice par astfel mai importante si mai presus de viata oamenilor.

Angajatii TRANSGAZ recunosc c? în zon? se simt emanatii puternice de gaze, iar o eventual? deflagratie ar avea efecte catastrofale, în conditiile în care, în vecin?tate exist? si o statie de combustibil a OMV PETROM, un segment de cale ferat? pe ruta Târgu-Jiu – Petrosani si o statie de transformare a TRANSELECTRICA, creând un peisaj apocaliptic, lucru care nu pare s?-i trezeasc? fiori lui Florin Cârciumaru, interesat mai mult de imaginea public? si b?ile de multime cu ocazia ”festivalurilor” cu multi mici si bere … onorate cu succes de prezenta firmelor primului investitor al Gorjului, Nicolae Sarcin?.

Angajati ai prim?riei, care doresc s?-si protejeze identitatea, spun c? Nicolae Sarcin? este unul dintre sponsorii primarului Florin Cârciumaru, ceea ce-l împiedic? pe edil s?-si fac? treaba impartial, preferând promovarea propriei imagini.

Poate c? primarul se va trezi la realitate abia dup? ce conducta de gaz va sari în aer si abia atunci s? înteleag? c? nimeni nu este mai presus de lege, nici chiar prietenul Nicolae Sarcin?.

Dac? autorit?tile locale nu îsi vor lua în serios treaba si nu vor constientiza pericolul la care sunt expusi cet?tenii, Tg. Jiu poate ajunge în orice moment pe harta oraselor cu evenimente tragice ale României, al?turi de Sighet, Mih?ilesti
sau Petrila.“

• Promt Media

28.02.2014. 22:18


CRISTI 09.01.2015. 10:26

anonimus 26.03.2014. 19:27

olguta 02.03.2014. 14:34

Petre 01.03.2014. 13:13

claudiu 01.03.2014. 12:01

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password