Târgujienii vor avea parte tot de ceapă degerată şi investiţii „minunate“


Mândru ora?, mândr? prim?rie, ce s? mai, mândr? veselie! T?iculi??, ora? municipiu de jude? ca ?sta de se nume?te Târgu-Jiu nu mai g?se?ti fârtate oricât ai c?uta pe harta ??rii.
Dac? nu m? crede?i ?i ave?i impresia c? am ceva cu primarul Cârciumaru (om pe care de altfel îl respect) mai face?i-v? bagajele ?i pleca?i prin alte col?uri ale ??rii. Aaaaa, nu mai pute?i, nu mai sunt bani la pu?culi??? De ce oare, de ce oare? Cine e de vin??

Revenind la oile noastre, c? multe mai suntem, teoretic anul acesta în Pia?a Central? din Târgu-Jiu trebuia s? se construiasc? o hal? unde comercian?ii de fructe ?i legume s? nu mai înghe?e la minus 10 grade, iar cump?r?torii s? nu mai haleasc? ceap? degerat?. Chestia cu construc?ia am halit-o noi to?i, a?a cum am halit sumele cheltuite pentru realizarea sensurilor giratorii ?i multe altele, dar în Pia?a Central? nu exist? decât ni?te piloni metalici monta?i pe jum?tate, deci nici urm? de o pia?? închis?. Iar am r?mas f?r? haleal?. A?a ne trebuie.

A?a le trebuie ?i cet??enilor care locuiesc pe strada Ana Ip?tescu din Târgu-Jiu ?i n-au sânge în instala?ie s? fac? ni?te reclama?ii pe la Parchet sau chiar mai sus. Pe str?du?a în cauz?, în luna decembrie, asta care vine peste câteva zile, trebuia s? se termine o lucrare care era foarte complex?. Mai mul?i cet??eni din zon? ne-au semnalat faptul c? lucr?rile nu s-au desf??urat conform planului ?i uite a?a ne-am adus aminte de circul renov?rii pasarelii cu straturile de asfalt ?i multe alte chestiuni tocmai bune de halit de noi, mândrii locuitori ai acestui minunat ?i ve?nic ora? care mâine, poimâine, conform planului cincinal va deveni o adev?rat? metropol? dac? unii o s? mai exporte cer?etori pe aici (noi le-am dat câinii maidanezi, ei ne trimit cer?etori. O s? vorbim pe viitor despre acest material.)

De super mall-ul anun?at tot pe la conferin?ele de pres? din prim?rie ce mai zice?i dragilor? Nu-i a?a c? v? doare la basc?? V? plimba?i prin super-magazine cu pre?uri super-ieftine, cump?ra?i un hamburger de firm? cât chifla s?racului la un pre? dublu ?i, mai presus de toate mai ave?i ?i dou? cinematografe unde v? înghesui?i s? urm?ri?i filme 3D ca s? sim?i?i, pe pielea dumneavoastr?, cum e s? tr?ie?ti într-o adev?rat? citadel?. B?, taic?, în condi?iile ??tea de lux stai ?i te întrebi de ce nu se mai vinde ?i nu se mai cump?r? un apartament în Târgu-Jiu, de ce unii se apucar? s? fac? rigole ?i s? bage canalizare la începutul lui decembrie, dar cel mai frumos ?i cel mai tare subiect este construirea unei p?r?i din acoperi? la Serviciul de Ambulan?? Gorj.

Afar? plou? ?i me?terii f?r? de Manole sunt sus, trag la fierestr?u, cânt? Gingl Bell ?i sunt tare curios cine o s? semneze recep?ia lucr?rilor. Nu mai conteaz?, pentru c?, pe la noi, pe la Târgu-Jiu, s-au semnat atâtea nef?cute, s-au aruncat la bani pe fereastr?, dar nimeni nu s-a trezit f?r? cas?, ci cu conturile pline. Stau ?i m? întreb câ?i bolnavi au transportat cei de la Serviciul de Ambulan?? Gorj c?tre Spitalul din Turceni (?l? cu lume vesel?) c? poate de acolo li se trage, fra?ilor, unora damblaua de a face acoperi?e la începutul lui decembrie. Ce s? mai, aerul de Târgu-Jiu are o calitate excelent? (conform panoului instalat în fa?a Prefecturii), suntem în plin? dezvoltare a erei demn? de anii 1950 prin alte p?r?i.

Ce ora? frumos, aer excelent, dar… fabrici ?i uzine? Las?, omule, c? avem acela?i brad oribil de atâ?ia ani de zile încât prichindeii care l-au v?zut punându-se prima oar? ?i-au depus cerere s? î?i fac? buletinul ?i pân? chiar ei, în naivitatea dat? de copil?rie, se întreab? când s-o mai schimba ceva, m?car de s?rb?tori, în mândrul ?i dragul nostru ora?! Domn primar, m?car da-?i cu alb 13 pe steaua din vârful bradului c? ne pomenim cu stele poluate în aerul excelent al ora?ului f?r? fabrici ?i f?r? uzine.

• Aurel M?CE?ANU

22.11.2013. 21:24


Daniel 24.11.2013. 11:48

Ion 24.11.2013. 11:45

Nicolae 24.11.2013. 11:44

Cristi 24.11.2013. 11:31

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password