Târgu Jiul – iluminat de sărbători de pe 1 Decembrie

Din seara de 1 Decembrie, municipiul Târgu Jiu este un ora? preg?tit s? îl primeasc? pe Mo? Cr?ciun, dup? ce principalele artere au fost iluminate ornamental cu milioane de becule?e. Instala?iile au fost pornite cu ocazia Zilei Na?ionale, seara încheindu-se cu un spectacol organizat tot în zona central? a ora?ului. Cei care s-au ar?tat interesa?i de c?su?ele aduse în centru pentru comercian?i ?i care au dorit s? î?i fac? de acolo cump?r?turile pentru s?rb?tori mai au de a?teptat pentru c? acestea vor fi deschise de abia la sfâr?itul s?pt?mânii.

Primarul Florin Cârciumaru este cel care a ap?sat la ora 18.00 pe un buton care a pus în func?iune zecile de kilometri de re?ele cu becule?e multicolore, la eveniment participând mii de persoane. Municipalitatea a amenajat în zona central? a ora?ului ?i un brad înalt de peste 20 de metri, în preajma acestuia, pe principala strad? de promenad? aflându-se al?i zeci de brazi realiza?i artificial din instala?ii electrice ?i schelete metalice vopsite în culoarea verde.

Spectacolul din seara de 1 Decembrie a urmat festivit??ilor din cursul zilei, când peste 1000 de gorjeni au participat, în centrul municipiului Târgu Jiu la manifest?rile organizate de Ziua Na?ional?, cei mai mul?i dintre ace?tia înghesuindu-se la final s? ajung? la un restaurant unde Prim?ria a oferit fasole cu cârnat ?i vin fiert. Reprezentan?i ai autorit??ilor jude?ene ?i locale au rostit discursuri evocatoare în memoria evenimentelor de acum 90 de ani de la Alba Iulia, prin fa?a mul?imii defilând solda?i ?i jandarmi de la unit??ile existente în Gorj. De asemenea, a fost organizat un spectacol evocator, câteva sute de elevi ?i tineri îmbr?ca?i în costume populare prinzându-se într-o hor?. În final, reprezentan?i ai partidelor politice, ai autorit??ilor locale ?i ai diferitelor institu?ii publice au depus coroane în semn de omagiu la mausoleul Ecaterinei Teodoroiu, situat în fa?a Prefecturii Gorj.

Participan?ii la manifestare au fost invita?i în cele din urm? la un restaurant din zona central?, unde au fost preg?tite circa 1000 de por?ii de fasole ?i de vin fiert. Poli?i?tii comunitari au asigurat fluen?a mul?imii care s-a înghesuit pe o singur? u?? s? intre în localul respectiv, în cele din urm? to?i doritorii de fasole g?sindu-?i locuri la mesele amenajate în acest sens. Municipalitatea apeleaz? la restaurantul respectiv de câ?iva ani pentru a evita îmbulzeala de la corturile care erau folosite în trecut pentru împ?r?irea por?iilor de fasole, în noile condi?ii toat? lumea având asigurat un loc la mas?.

G.C.

02.12.2008. 22:37


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password