Targ de Joburi

 

Liga Studen?ilor din Universitatea “Constantin Brâncu?i”, membr? fondatoare a Uniunii Na?ionale a Studen?ilor din România, organizeaz? în data de 27 mai 2008, în incinta Facult??ii de Inginerie a Universit??ii “Constantin Brâncu?i” din Tg-Jiu, „Târgul de Joburi pentru studen?i, absolven?i ?i nu numai”.

Studen?ilor din Universitatea “Constantin Brâncu?i”, membr? fondatoare a Uniunii Na?ionale a Studen?ilor din România, organizeaz? în data de 27 mai 2008, în incinta Facult??ii de Inginerie a Universit??ii “Constantin Brâncu?i” din Tg-Jiu, „Târgul de Joburi pentru studen?i, absolven?i ?i nu numai”.

Proiectul se adreseaz? atât studen?ilor ?i absolven?ilor, cât ?i celorlalte categorii de tineri, urm?rindu-se astfel identificarea angajatorilor care doresc s? ofere posibilitatea ocup?rii unui loc de munc?.

Prin aceasta, se poate rezolva una dintre marile probleme ale tinerilor din ziua de azi: lipsa locurilor de munc?. Prin aducerea laolalt? a angajatorilor ?i a tinerilor, se va încerca crearea unui cadru optim de comunicare ?i rela?ionare în vederea solu?ion?rii problemei lipsei de locuri de munc? pentru studen?i ?i absolven?i de studii superioare.

Obiectivul proiectului este implicarea studen?ilor în activit??i care, s? aib? ca rezultat integrarea lor activ? ?i con?tient? în societate, ob?inerea unui job ?i integrarea într-un grup.

Târgul de Joburi este la a doua edi?ie în ora?ul Tg-Jiu. Prima edi?ie a Târgului s-a desfa?urat în data de 29 martie 2007, în incinta Facult??ii de Inginerie din cadrul Universit??ii „Constantin Brâncu?i”. Firmele invitate s? ia parte la acest târg, au urm?rit recrutarea studen?ilor în vederea ocup?rii unui job sau acordarea unei burse, în urma analiz?rii CV-urilor depuse ?i a interviurilor.

În urma desf??ur?rii evenimentului, s-a realizat o statistic? a rezultatelor ob?inute, astfel: aproximativ 800 de participan?i, studen?i ?i tineri;  în jur de 600 CV-uri depuse; circa 200 de  chestionare completate despre eveniment; 14 firme ce au oferit feedback ?i multe articole în presa scris?, emisiuni radio ?i de televiziune

21.05.2008. 06:29


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password