Subprefectul Dumitrescu nu se vrea director


Chiar dac? sunt tot mai mul?i cei care declar? c? subprefectul Constantin Dumitrescu nu va intra în schema viitoarei conduceri a Prefecturii Gorj, acesta nu pare a fi afectat de acest lucru. Activitatea desf??urat? în cadrul institu?iei dar ?i faptul c? a fost primul angajat din Prefectura Gorj care a devenit înalt func?ionar public, îi d? încredere lui Dumitrescu c? nu va fi retrogradat.
Chiar dac? a ocupat func?ia de director în Prefectura Gorj el ocupându-se anterior numirii sale ca subprefect de coordonarea serviciilor publice deconcentrate, el nu se va reîntoarce la fosta func?ie.

Dumitrescu va fi numit inspector guvernamental, func?ie care i se acord? înal?ilor func?ionari publici care au desf??urat activit??i de prefect ori subprefect. Acest lucru implic? deplas?ri în ?ar? ?i posibilitatea ca subprefectul s? fie obligat s? fac? naveta ?i s? fie plecat mai multe zile pe s?pt?mân? departe de familie.

Aceia?i func?ie i se poate atribui ?i prefectului Victor Ban?a, mai ales c? fostul prefect ?tefan Popescu Bejat a primit exact aceia?i ofert?, pe care a ?i onorat-o. În ce prive?te activitatea lui Constantin Dumitrescu, acesta a ob?inut cea mai mare not? la evaluarea activit??ii a echipei Prefecturii Gorj pe anul 2007. El a primit nota 4,4, colega sa Lelioara Deaconu 4,1, în timp ce prefectul de atunci, ?tefan Popescu Bejat a primit 4,3. (A.S.)

24.12.2008. 00:55


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password