Subordonații lui Cârciumaru iar se laudă de-a moaca!


Unii reprezentan?i ai Prim?riei Municipiului Târgu-Jiu nu au nici o re?inere atunci când jignesc inteligen?a contribuabilului.
Presa local? url? de câteva zile c? 2014 (an care s-a scurs aproape pe jum?tate) va fi anul marilor investi?ii în Târgu-Jiu.
Se vorbe?te de construirea a dou? blocuri de locuin?e sociale, reabilitarea altor 13 ?i demararea lucr?rilor de construc?ie a celebrului, deja, stadion. Prim?ria se mai laud? c? va construi o sal? de sport la Colegiul „Virgil Madgearu“ (investi?ie promis? de ani de zile) ?i a unei s?li de gimnastic? la ?coala General? „Gheorghe T?t?rescu“.

E an de campanie electoral?, lucr?ri, cu siguran??, o s? înceap?, îns?, pân? atunci prim?ria parc? trebuia s? modernizeze Pia?a 9 Mai, Pia?a Dr?goieni ?i s? termine lucr?rile la hala din Pia?a Mare… Trebuia! Pân? una, alta, ale?ii ne vorbesc de alte lucr?ri ?i nici nu îndr?znim s? mai întreb?m despre modernizarea g?rii din Târgu-Jiu, pasajele subterane din zona Pie?ei Centrale sau modenizarea ?i reabilitarea Policlinicii din municipiu.

P.S.
A?tept?m cu ner?bdare demararea celei mai interesante investi?ii propus? pentru 2014 de c?tre cei de la Prim?ria Târgu-Jiu. Ace?tia au promis construirea unui bazin de înot pentru elevii Colegiului „Virgil Madgearu“. Loca?ia? Curtea fostei unit??i militare!
VREM S? O VEDEM ?I PE ASTA, PENTRU C? ÎN URM? CU CEVA TIMP ÎNSU?I PRIMARELE NOSTRU A DECLARAT C? SEDIUL CEO NU POATE FI MUTAT ÎN LOCA?IA FOSTELOR UNIT??I MILITARE, PENTRU C? PE ACOLO MAI EXIST? CEVA… „DR?CU?ORI“ ÎNGROPA?I ÎN P?MÂNT. Primarul a spus-o, nu noi!

• Mihaela C?R??EL

17.05.2014. 00:14


constantin 21.05.2014. 15:35

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password