Studiul americanilor e gata, după investitori mai aşteptăm

infrastructura4Americanii au finalizat studiul demarat cu mai bine de un an în urm? pentru dezvoltarea jude?ului Gorj. Speciali?ti de la universitatea Wisconsin au colaborat cu cei de la universitatea „Ovidiu” din Constan?a pentru a realiza un plan care s? fie la dispozi?ia autorit??ilor ?i a poten?ialilor investitori interesa?i de deschiderea unor afaceri în Gorj. Studiul respectiv inventariaz? majoritatea problemelor existente în jude? dup? 1990 ?i propune variante de investi?ii care se pot realiza în perspectiva urm?torilor ani.

Speciali?tii americani consemneaz? în raportul lor starea proast? a drumurilor din Gorj, calitatea slab? a apei potabile, inclusiv la nivelul municipiului Târgu Jiu, lipsa unui aeroport, dar ?i sc?derea popula?iei dup? 1990, precum ?i restul problemelor cu care gorjenii s-au confruntat în ultimele dou? decenii. Studiul întocmit de ace?tia se întinde pe sute de pagini, realizarea documentelor respective fiind posibil? dup? purtarea mai multor discu?ii cu autorit??ile din Motru, Târgu Jiu ?i Baia de Fier. Americanii au discutat cu primarii localit??ilor amintite, dar ?i cu oamenii din acele zone, pentru a putea g?si solu?iile cele mai viabile pentru dezvoltarea jude?ului.

Subprefectul Constantin Dumitrescu este cel care a reprezentat autorit??ile jude?ene la nivel de vârf în discu?iile cu americanii, ace?tia remarcând faptul c? în discu?iile cu ei ?i Consiliul Jude?ean a fost reprezentat tot la nivel de e?alonul doi, pre?edintele Ion C?linoiu lipsind de la discu?iile finale. Dumitrescu spune c? baza de date creat? acum de speciali?tii americani se afl? atât la dispozi?ia Consiliului Jude?ean, cât ?i a Agen?iei de Dezvoltare a Zonelor Miniere, agen?ie direct implicat? în materializarea proiectului respectiv. Conform subprefectului, americanii vor începe de anul viitor s? realizeze un proiect asem?n?tor pentru jude?ul Hunedoara, studiile de acest gen fiind finan?ate direct de Guvernul Statelor Unite ale Americii. G.C.

05.11.2008. 03:23


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password