Studenții au finalizat stagiul de practică

Vineri, 01 martie a.c. la sediul Inspectoratului de Jandarmi Jude?ean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj, în sala de videoconferin?e a avut loc o întâlnire între comanda unit??ii, ?efii structurilor din unitate unde au fost repartiza?i studen?ii pentru stagiul de practic? ?i cei 17 studen?i ai Academiei de Poli?ie ,,A.I. Cuza” Bucure?ti – Arma Jandarmi, anii de studiu I-III, întâlnire determinat? de finalizarea stagiului de practic?.

Studen?ii, în perioada 04 februarie – 01 martie a.c., au fost repartiza?i pentru efectuarea stagiului de practic?, la subunit??ile din teritoriu ?i în cadrul unor compartimente din unitate.
Pentru a se familiariza cu activitatea profesional? din toate structurile unit??ii, ace?tia au fost planifica?i prin rota?ie s? fie prezen?i la toate compartimentele ?i serviciile din unitate, unde le-au fost prezentate principalele atribu?ii ?i responsabilit??i ale structurilor.
Studen?ii au fost îndruma?i pe întreaga perioad? de practic? de tutori profesionali din cadrul subunit??ilor unde au fost repartiza?i s?-?i execute practica, conform preciz?rilor organizatorice, care ?i-au expus în cadrul întâlnirii principalele concluzii rezultate în urma finaliz?rii stagiului de practic?. A fost apreciat? implicarea ?i receptivitatea studen?ilor prin materializarea unor calificative care vor fi transmise Academiei de Poli?ie în vederea consemn?rii lor în cataloage.
Sper?m ca studen?ii gorjeni care au efectuat stagiul de practic? în Jandarmeria Gorj, s? -?i fi format deprinderile practice ale ofi?erilor din Jandarmeria Român? ?i în decursul timpului s? fac? parte din colectivul de cadre al unit??ii noastre.

COMPARTIMENTUL INFORMARE, RELA?II PUBLICE ?I CU PUBLICUL

03.03.2013. 22:21


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password