“Studenţiada” la cea de-a 3-a ediţie

În perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2009, Liga Studen?ilor din Universitatea ”Constantin Brâncu?i” din Târgu Jiu în parteneriat cu Universitatea „Constantin Brâncu?i”, Prim?ria Municiupiului Târgu Jiu ?i Consiliul Jude?ean Gorj va desf??ura cea de a 3-a edi?ie a Festivalulului Na?ional Studen?esc ”Studen?iada”.
Studen?iada ofer? studen?ilor oportunit??i de informare, implicare, educare, networking, facilitateaz? schimburile culturale. În cadrul acestui eveniment, studen?ii vor avea posibilitatea de a participa la o gama larg? de activit??i ce au drept obiective dezvoltarea capacit??ilor intelectuale ale acestora, a spiritului de echip?, îmbun?t??irea comunic?rii cu institu?iile publice locale ?i centrale.

Programul Festivalului propune studen?ilor din Universitatea ”Constantin Brancu?i” activit??i de educare non-formal?, activit??i culturale, târg de joburi, campanii de s?n?tate, ac?iuni ecologice, expozi?ii de pictur? ?i robotic?, activit??i sportive ?i de divertisment, precum ?i întâlniri cu ONG-rile de tineret din jude?.

Evenimentului va debuta luni, 26 octombrie, la ora 10:00, cu o conferin?? de pres? la Sala Senatului din cadrul Facult??ii de Inginerie.

La nivel na?ional ”Studen?iada” se afl? la cea de a 4-a edi?ie ?i este organizat? de Uniunea Na?ional? a Studen?ilor din România (UNSR), în parteneriat cu Ministerul Educa?iei, Cercet?rii ?i Inov?rii ?i Ministerul Tineretului ?i Sportului. Festivalul Na?ional Studen?esc ”Studen?iada” se va desf??ura în 11 centre universitate din ?ar?: Arad, Bac?u, Bucure?ti, Craiova, Constan?a, Gala?i, Ia?i, Târgu Jiu, Timi?oara, Petro?ani, Re?i?a.

23.10.2009. 19:20


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password