STS aduce internetul mai aproape de copii

Copiii de la sate mai aproape de Internet cu sprijinul inginerilor ?i tehnicienilor de la STS

Copiii de ast?zi nu mai beneficiaz? de acela?i nivel de acces la informa?ie ca pe vremea p?rin?ilor lor, când biblioteca era singura surs? de completare a cuno?tin?elor, iar ?ansele celor din mediul rural în competi?ia cu copiii de la ora? sunt aproape nule, în condi?iile în care lipsa unei leg?turi la Internet a devenit o piedic? în educa?ia ?i formarea tinerilor.

Con?tientizând realitatea crunt? a decalajului digital, inginerii ?i tehnicienii din unit??ile Serviciului de Telecomunica?ii Speciale, marea lor majoritate n?scu?i ori crescu?i în mediul rural, au realizat o ac?iune de voluntariat f?r? precedent în istoria institu?iei, în încercarea de a elimina discrepan?ele ?i de a oferi tuturor copiilor acces egal la cuno?tin?ele de care au atâta nevoie.

În toate jude?ele ??rii, în principal în mediul rural (86 de sate ?i comune), dar ?i în zone urbane defavorizate ori cartiere neconectate la Internet, cadrele STS au ac?ionat în sprijinul comunit??ilor locale ?i au reu?it conectarea la Internet a 89 de ?coli, 9 gr?dini?e, 2 licee, 2 colegii, unui centru cultural, unei biblioteci.

În jude?ul Gorj au fost realizate lucr?ri la 2 ?coli din localit??ile S?celu ?i B?lce?ti – Benge?ti .

Efortul voluntar al cadrelor STS s-a materializat în zeci de ore de lucr?ri de cablare structurat?, conectare de elemente de re?ea, instalare de puncte de acces prin cablu sau wireless la Internet, reabilitarea conexiunilor la Internet existente ?i nefunc?ionale, configur?ri ale sta?iilor de lucru, instal?ri de sisteme de operare, programe ?i aplica?ii, devirusare, precum ?i instalare ?i conectare de camere video de supraveghere pentru testele na?ionale.

Materialele au fost cump?rate, în mare parte, de c?tre institu?iile de înv???mânt sau prim?rii, dar ?i prin sponsoriz?ri din partea mediilor de afaceri locale ori prin sprijinul financiar al unor consilii jude?ene.

Motiva?i de succesul acestei ac?iuni, inginerii ?i tehnicienii STS vor s? repete aceste activit??i de voluntariat, sperând s? ofere concet??enilor lor ?i mai ales copiilor oportunit??i reale de acces în societatea cunoa?terii.

30.10.2013. 21:22


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password