Strategia Energetică, pe ordinea de zi a CSAT

Mar?i, 28 aprilie a.c., începând cu ora 12.00, la Palatul Cotroceni, va avea loc ?edin?a Consiliului Suprem de Ap?rare a ??rii (CSAT).

Pe ordinea de zi a ?edin?ei Consiliului se afl? ?i Actualizarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007 – 2020 ?i m?suri pentru reorganizarea operatorilor economici cu capital de stat din Sistemul Electroenergetic Na?ional, al?turi de:

• Evaluarea st?rii de securitate în zonele cu poten?ial terorist major, altele decât Orientul Mijlociu. Poten?ialii factori de risc pentru România.

• Strategia de înzestrare a Armatei României;

• Planul de înzestrare a Armatei României pe termen scurt ?i mediu 2010 – 2015;

• Raport privind îndeplinirea angajamentelor asumate de c?tre Armata României fa?? de NATO, Uniunea European? ?i alte organisme interna?ionale din punct de vedere al nivelului de opera?ionalizare ?i al interoperabilit??ii;

• Memorandum referitor la „Acordul între Ministerul Ap?r?rii Na?ionale din România ?i Ministerul Ap?r?rii din Republica Armenia privind protec?ia informa?iilor clasificate din domeniul ap?r?rii”;

• Memorandum referitor la „În?elegerea de securitate între Ministerul Ap?r?rii Na?ionale din România ?i Ministerul Ap?r?rii din Regatul Unit al Marii Britanii ?i Irlandei de Nord privind protec?ia informa?iilor clasificate din domeniul ap?r?rii”;

• Actualizarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007 – 2020 ?i m?suri pentru reorganizarea operatorilor economici cu capital de stat din Sistemul Electroenergetic Na?ional;

• Modific?ri la Planul-cadru pentru continuarea procesului de restructurare ?i modernizare a Armatei României, în perioada 01.01 – 31.12.2009;

• Participarea României la elaborarea viitoarei Strategii europene de dezvoltare a regiunii dun?rene;

• Stadiul elabor?rii Strategiei industriei de ap?rare a României.

27.04.2009. 12:55


Mira 28.04.2009. 15:30

Roman 28.04.2009. 13:11

Marcian 28.04.2009. 11:52

Energetician 27.04.2009. 15:48

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password