Strategia energetică finalizată în iunie

La finalul ?edin?ei s?pt?mânale a Coali?iei de guvernare, de luni, 25 mai, vicepremierul Dan Nica a declarat c? parteneii de guvernare au decis ca strategia energetic? s? fie supus? dezbaterii, astfel încât decizia final? s? fie luat? în luna iunie.

Conform premierului, dup? aprobarea strategiei energetice na?ionale, facturile la gaze ?i energie elecric? vor fi mai mici. Totodat?, Nica a mai spus c? strategia vizeaz? ?i eliminarea grupurilor de interese din domeniul enegetic.

“Am decis ca aceast? strategie, care are în vedere mai multe scenarii, care au fost validate ?i verificate atât în ?ar? cât ?i în str?in?tate, s? fie supuse unei dezbateri la care s? participe factorii cu r?spundere, iar în cursul lunii iunie s? lu?m o decizie final? pentru a avea un proiect pentru România urm?torilor 20 de ani.

Sunt câteva scenarii care presupun înfiin?area unor companii care s? aib? un mix de politici energetice bazate pe resurse astfel încât unele s? aib? ?i lignit ?i nuclear ?i parte de termo, altele s? aib? ?i huil? ?i hidro ?i parte de gaz. Exist? ideea de a intra cu companii puternice care s? aib? un pre? foarte bun care s? permit? dezvoltarea energetic?… aceasta este o metod? de optimizare a costurilor ?i de pozi?ionare pe o pia?? care s? duc? la o reducere a costurilor ?i la eliminarea “b?ie?ilor de?tep?i”.
Vicepremierului a spus c? structura nou înfiin?at? va fi una foarte puternic?.

25.05.2009. 14:48


Ion 26.05.2009. 15:10

hidro 26.05.2009. 07:44

TERMO 25.05.2009. 23:43

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password