Strategia Energetică amânată pentru o viitoare şedinţă a CSAT

La sedinta Consiliului Suprem de Ap?rare a ??rii (CSAT) intrunit marti, 28 aprilie, ministrul Economiei, Adriean Videanu, a prezentat o informare cu privire la actualizarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007 – 2020 ?i m?suri pentru reorganizarea operatorilor economici cu capital de stat din Sistemul Electroenergetic Na?ional.
Documentul va fi aprobat intr-o viitoare sedinta, dup? ce va fi discutat de c?tre Guvern.

CSAT a adoptat Strategia de înzestrare a Armatei României, document care stabile?te obiectivele ?i priorit??ile pe termen mediu ?i lung ale înzest?rii ?i care reprezint?, totodat?, baza pentru elaborarea planului de înzestrare a Armatei ?i a programelor multianuale.

În ceea ce prive?te planul de înzestrare a Armatei României pe termen scurt ?i mediu 2010 – 2015, aprobarea documentului a fost amânat? pentru o ?edin?? viitoare a Consiliului, dup? ce acesta va fi discutat în cadrul Guvernului.

De asemenea, CSAT a aprobat dou? memorandumuri referitoare la semnarea unor acorduri privind protec?ia informa?iilor clasificate din domeniul ap?r?rii între Ministerul Ap?r?rii Na?ionale din România ?i institu?iile similare din Regatul Unit al Marii Britanii ?i Irlandei de Nord ?i Republica Armenia.

Directorul Serviciului de Informa?ii Externe, Mihai R?zvan Ungureanu, a prezentat o informare cu privire la starea de securitate din zone cu poten?ial terorist major, altele decât Orientul Mijlociu, ?i poten?ialii factori de risc pentru România.

La finalul ?edin?ei, ministrul Administra?iei ?i Internelor, Dan Nica, a informat cu privire la m?surile avute în vedere la nivelul MAI ?i al Guvernului în scopul prevenirii ?i limit?rii în România a efectelor unei posibile pandemii de grip? porcin? la om.

28.04.2009. 23:59


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password