Stimaţi minieri gorjeni şi energeticieni, Stimaţi prestatori de servicii pentru minierit,

Publicitate electoralã

M? numesc NICOLAE BERCEA ?i m? aflu în fa?a celui mai greu examen al vie?ii mele, examen în a c?rui comisie sunte?i ?i voi, de?i unora ar trebui s? va spun dumneavoastr?. Nu vreau s? v? cump?r, fiindc? e la mod?, nu vreau s? v? influen?ez asupra notei acordate, fiindc? voi ?ti?i s? aprecia?i adev?ra?ii oameni, nu vreu s? v? p?c?lesc fiindc? n-am f?cut-o niciodat?, vreau s? v? reamintesc c? în cei 40 de ani de activitate presta?i în sluijba minieritului din ?ar?, din Oltenia ?i în mod deosebit din IM Rovinari, am lucrat împreun? .

?tiu c? face?i alergie fa?? de cineva necunoscut de care afla?i c? e politician, ?tiu c? a?i fost p?c?li?i de 7 ori în ultimii 18 ani, ?tiu c? v-a?i pierdut încrederea în clasa politica, mai ales aceea cu care v? întâni?i la fiecare 4 ani la târgul de minciuni electorale, cu ocazia alegerilor parlamentare.

?i cu toate astea, eu Nicolae Bercea, ajuns la vârsta in?elepciunii maxime, dup? o îndelungat? chibzuin??, îndemnat de mul?i dintre voi, provocat de oameni importan?i ai jude?ului, de valori superioare mie, de a intra în politic?, de repro?uri c? m-am retras în 1990, am hot?rât s?-mi completez CV ?i cu activitatea politic? menit? s? sprijine Gorjul pentru a ajunge la normalitatea european?, cum au facut-o politicienii moldoveni cu Moldova.

Voi, sunte?i cei care mi-a?i b?gat în cap c? sunt o busol? corect?, c? sunt un semafor adaptat traficului societ??ii actuale, c? sunt un cântar bine etalonat pentru cântarirea valorilor oamenilor, c? sunt un judecator incoruptibil, c? sunt, uneori, periculos de corect pentru societatea zilelor noastre.De multe ori m-am pipait s? v?d dac? eu sunt acela cel c?ruia îi atribuiti astfel de vicii, fiindc? toate aprecierile voastre mi-au adus numai necazuri în perioda post decembrist?.

Nu sunt nostalgic, dup? cum nici foarte mul?i dintre voi nu sunte?i, dar sunt nemul?umit de tratamentul ?i dispre?ul politicienilor fa?? de noi minierii în activitate sau la pensie ?i prin noi, fa?? de to?i gorjenii. Pute?i crede c? un om care a slujit cu fidelitate, profesionalism ?i performan?a mineritului din România timp de 40 de ani poate s? primeasc? o pensie de 22 milioane lei lunar?. Ierta?i-m?! Nu e vorba de mine Ne-au apreciat cât au putut fur? din munca noastr?. Mul?i ani am fost sanc?ionati la nivel na?ional ?i international , ca fiind minierii din Valea Jiului adu?i la Bucure?ti de Cosma .

Fiind deja înscris la CONCURSUL pentru ocuparea postului de SENATOR în Parlamentul României reprezentând partea estica a jude?ului din care ?i voi.face?i parte, am considerat necesar ca s? fac apel la voi care m? cunoa?teti bine, cu care am împ?r?it ?i bucuriile ?i necazurile, pe care v-am sanc?ionat ?i v-am premiat, pe care v-am apreciat ?i iubit, pe care v-am pus lâng? mama care m-a adus pe lume voi fiind cei care m-a?i scos în lume, s? veni?i în sprijinul meu pentru a sparge împreun? tradi?ia devenit? axiom? c? în acvariul politic n-au ce c?uta figuri noi, tocmai c? sunt cinstite ?i le stric? jocul practicat pân? acum.

Am nevoie de votul vostru, am nevoie de votul vecinilor, rudelor, prietenilor ?i colegilor de serviciu.

V? multumesc!

1. Participa?i la vot cu prieteni, cu cuno?tin?e, cu vecini, cu colegi de munc?!

2. Vota?i oamenii de caracter ?i serio?i nu pe cei care te-au mai p?c?lit!

3. Absentând la vot, da?i un vot negativ candida?ilor prefera?i!

4. Absentând la vot, e?ti complice la fraudarea alegerilor!

5. Nu accepta s? ?i se cumpere votul ?i demnitatea uman?, nu accept? s? fi umilit de unii bi?ni?ari politici pe care personal îi detest!

Dr. ing. NICOLAE BERCEA

11.11.2008. 22:03


ciolan 14.11.2008. 13:31

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password