Stimate tinere,

M? adresez ?ie , în calitate de gorjean din Turcine?ti ,de p?rinte ,de bunic , de fost cadru didactic 10 ani la Liceul din Rovinari ?i la Universitatea Constantin Brâncu?i din Tg Jiu ,de conduc?tor a mii ?i zeci de mii de oameni din mineritul din ?ar? ?i Oltenia ,de formator de opinie în orientarea profesional? a tinerilor, de sus?in?tor al preg?tirii ?i perfec?ion?rii permanente a tuturor categoriilor profesionale din minerit ?i nu numai, de specialist care a reprezentat România în peste 30 de ??ri… pe aproape toate meridianele globului , sus?inând materiale în limbile englez? ?i german? ,limbi înva?ate autodidact dup? terminarea facult??tii ,de autor a cca. 40 de inven?ii, inova?ii ?i realiz?ri tehnice , peste 20 c?r?i de specialitate ?i peste 30 de articole publicate , de fost primar al jude?ului Gorj în 1990 ?i în sfâr?it,în calitate de membru al PNL ?i candidat pentru Senatul României în colegiul 2 al jude?ului Gorj.

Mul?umesc tinerilor care ,cu elanul ,entuziasmul ?i spiritul lor inventiv , au dat alt ritm ac?iunilor ?i ini?iativelor pornite ,unele, chiar de la ei , f?când colectivele conduse de mine s? fie condamnate succesului ?i invidiei l?udabile.
Tinerii de ieri cu care am lucrat sunt conduc?torii de azi ai mineritului din Gorj ?i nu numai ,fiindca ei au fost promovati cu derog?ri excep?ionale.

La vârsta tinere?ii ai capacitatea maxim? de asimilare ?i e p?cat s? n-o valorifici , consolidându-ti nivelul de preg?tire profesional? ,de cunoa?tere a unei limbi str?ine de circula?ie mondial? , de operare pe calculator , fiindc? via?a e dur? în competi?ia în care ne afl?m dup? intrarea în UE , iar ofertele sunt nelimitate ?i foarte tentante pentru tine,tinere.

În acela?i timp ,tinere?ea se caracterizeaz? prin sentimente care se mai atrofiaz? în timp ?i de aceea trebuie tr?ite cu intensitatea maxim?, dar ?inute sub control, f?r? a c?dea în penibil , în teribilism sau disperare.
Ai suficiente resurse de informa?ii pentru a combina valorificarea celor dou? oportunit??i.

Nu este un compliment electoral, este o realitate : tinere?ea te face sa fii placut din punct de vedere fizic , îns? aceasta frumusete trebuie completat? cu frumusetea spirituala si moral, cu condimente vestimentare ?i de comportament asortate cu frumusetea fizica.Aceasta trebuie sa fie cartea ta de vizita.

Aprecierile pe care ti le fac prin acest mesaj nu sunt improviza?ii electorale ,sunt aprecieri de care am tinut cont tot timpul, valorificandu-le la maximum.

Am dat sarcini tinerilor pe m?sura capacit??ii lor pentru a le rezolva ?i a se bucura de reu?it? .Fiecare reu?it? era un imbold ?i un spor de încredere în puterea lor. A?a am transformat tinerii din Rovinari în adev?rate valori plasate pe orbitele centrale ale colectivelor în care lucreaz?.

Ti-am spus toate acestea pentru a realiza ca nu ai în fa?? o figur? expirat? ,demodat? ?i în conflict cu tân?ra genera?ie , din contr? , sunt omul care insufl? încredere ?i optimism tuturor care sunt dispera?i ?i r?t?ci?i pe c?r?rile alambicate ale societ??ii romane?ti.

?tiu problemele cu care se confrunt? tinerii din Gorj :?tiu c? anual UCB are peste 1000 de absolven?i ,din care numai cca 40% î?i g?sesc serviciu, ?tiu c? anual în Gorj termin? studiile medii peste 5000 de tineri cu un viitor incert, ?tiu c? nu pot s?-?i cumpere o locuin?? , ?tiu c? sunt obliga?i s? lucreze la negru la munci umilitoare ?i pl?tite prost , ?tiu c? mul?i tr?iesc în mizerie , ?tiu c? nu au unde se sp?la , ?tiu c? nu-?i permit s? mearg? la un spectacol ,?tiu c? nu le mai r?mâne timp pentru via?a sentimental? specific? vârstei, ?tiu toate problemele cu care se confrunta tinerii.La toate astea putem gasi solutii.

Una din ?ansele vie?ii noastre ?i a ta în mod deosebit, a fost guvernarea liberal? din ultimii 4 ani ,care a asigurat romanilor;dreptul de a circula liber si lucra in lumea buna,cresteri salariale la toate categoriile de bugetari si pensionari ,dreptul de a te afirma politic ca persoana .

F?r? a te am?gi cu promisiuni la care nici Dumnezeu nu s-ar angaja , cartea mea de vizita ,construit? într-o via?? de om , poate constitui o garan?ie pentru tine . c? în mine vei g?si portavocea cea mai agresiv? care te va reprezenta ?i care se va lupta pentru a ridica legisla?ia la nivelul exigentelor tale.

Draga tinere,sunt un om normal ca si tine,cu o educatie nemteasca, nu-mi place scandalul,sunt echilibrat si prudent ,sunt profund in analiza problemelor(apele linistite sunt adanci)am fost un soldat credincios minieritului si societatii civile , nu am anturaje dubioase,nu sunt santajabil pentru trecutul meu .
Poti conta pe seriozitatea si resposabilitatea care ma caracterizeaza.

Pentru aceste alegeri, apelul meu c?tre tine este urm?torul:
Participa la vot cu prietenii ,cu cuno?tin?ele, cu vecinii ,cu colegii de munca si voteaz? oamenii de caracter ?i serio?i nu pe cei care te-au mai p?c?lit!

Absentând la vot ,dai un vot negativ candida?ilor t?i prefera?i si devii complice pasiv la fraudarea alegerilor.Nu accepta s? ?i se cumpere votul ?i demnitatea uman? , nu accept? s? fii umilit de unii bi?ni?ari politici pe care personal îi detest.Iti respect alegerea!Voteaza si ai incredere in Puterea Noastra Liberala!

Dr.ing. BERCEA NICOLAE

23.11.2008. 23:24


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password