Statele care nu recunosc diplomele din România şi Bulgaria, date în judecată

Opt state membre ale Uniunii Europene au fost trimise în fa?a Cur?ii Europene de Justi?ie de c?tre Comisia European?.Motivul este faptul c? acestea nu recunosc documentele care atest? calificarea profesional? emise în România ?i Bulgaria.

Oficialii europeni au declarat c? au luat aceast? decizie pe motiv c? cet??enii celor dou? state sunt discrimina?i ?i nu-?i pot g?si prea u?or un loc de munc?.

Pân? la 1 ianuarie 2007, doar patru state ale Uniunii Europene, Finlanda, Lituania, Olanda ?i Slovenia î?i modificaser? legisla?ia pentru recunoa?terea calific?rilor profesionale emise de România ?i Bulgaria. În toamna anului trecut, 22 de state se aflau înc? pe lista neagr? a Comisiei Europene. Prin urmare, Comisia a trimis scrisori de avertizare c?tre oficialii statelor respective, pentru a-i gr?bi s? ia m?suri în domeniu.

Austria, Cipru, Belgia, Fran?a, Grecia, Irlanda, Luxemburg ?i Spania nu s-au conformat nici pân? acum , înc?lcând astfel legisla?ia european? . Astfel acestea au ajuns în prezent în ultima etap? a procedurii de infringement.

Pân? în momentul în care Curtea European? de Justi?ie va da un verdict în acest caz, românii ?i bulgarii care vor s? lucreze în cele 8 state vor întâmpina în continuare probleme. Pentru c? în aceste ??ri nu le sunt recunoscute nici acum calific?rile profesionale, cei care doresc s? ocupe un post ori s? î?i continue studiile, întâmpin? dificult??i birocratice sau chiar sunt respin?i.

A.D.

09.04.2008. 06:51


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password