Spitalele groazei. Lista spitalelor din care pleci mort

Spitalul Jude?ean de Urgen?? Târgu-Jiu, Spitalul Jude?ean de Urgen?? Slatina, Spitalul de Urgen?? Sf. Apostol Andrei din Gala?i, Maternitatea Panait Sârbu din Capital? sunt câteva din spitalele în care au murit pacien?i din cauza neglijen?ei, incompeten?ei sau a ignoran?ei personalului medico-sanitar.

MONEY.ro v? prezint? câteva cazuri ?ocante ale pacien?ilor interna?i în spitale din România care au murit din cauza neglijen?ei sau a cuno?tin?elor medicale insuficiente ale personalului medico-sanitar sau din cauza nerespect?rii protocoalelor specifice.

Tân?r? de 17 ani moare pe 10 august 2011 la Spitalul Jude?ean de Urgen?? Târgu-Jiu, din cauza administr?rii gre?ite a unui antibiotic.

Tân?ra se internase în sec?ia ORL a spitalului de Urgen?? din Târgu-Jiu pentru o amigdalectomie. Medicii nu am mai apucat s? o opereze pentru c? pacienta a murit dup? ce i-a fost administrat gre?it antibioticul (e vorba de ampicilin?).

În urma controlului comisiei Ministerului S?n?t??ii în acest caz, au rezultat urm?toarele nereguli: pacienta a fost insuficient investigat?, pacientei i s-a prescris medica?ie f?r? a se respecta protocoalele de profilaxie antibiotic? perioperatorie, testarea la antibiotic nu a fost documentat? ?i nu a fost respectat protocolul de resuscitare cardio-respiratorie.

Mai mult, spitalul nu are desemnat? o echip? de resuscitare cardio-vascular?, a?a cum prev?d protocoalele ?i normele legale aflate în vigoare în domeniu, unitatea sanitar? nu de?ine echipament standard pentru resuscitare cardio-pulmonar? intraspitalicesc, iar echipamentele de defibrilare de la nivelul sec?iei ATI sunt necorespunz?toare, acestea nefiind verificate. Defibrilatorul declarat ca utilizat la caz este deteriorat, neverificat ?i nu se reg?se?te în contractul de mentenan??, informeaz? Ministerul S?n?t??ii.

În acest moment, sunt a?teptate rezultatele examin?rilor histopatologice ?i toxicologice, indisponibile la data întocmirii raportului Ministerului S?n?t??ii.

Mai departe, raportul MS va fi transmis Colegiului Medicilor din România pentru investigarea aspectelor medicale ?i a unei eventuale culpe medicale.

Cseke Attila, înc? ministru al S?n?t??ii la acea dat?, a dispus ca raportul s? fie transmis ?i la Parchetul Gorj pentru investigarea cazului.

Cite?te aici concluziile Ministerului S?n?t??ii în acest caz.
(money.ro)

22.08.2011. 11:09


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password