Spectacol de oină în nordul Olteniei

În perioada 15-16 august 2009, comun? Crasna a fost gazda uneia dintre competi?iile de tradi?ie în oin? organizate de c?tre federa?ia de specialitate.
În acest an se împlinesc 110 ani de la primul campionat na?ional de oin?.

Federa?ia Român? de Oin?, în colaborare cu Radio Antena Satelor –partener oficial al federatiei ,C.S. Crasna Gorj ,Primaria Crasna-Gorj ,Consiliul Local Crasna,Consiliul Judetean Gorj, a organizat in perioada 15-16.08.2009, in comuna Crasna din judetul Gorj ,Cupa Satelor la oina –o competitie destinata exclusiv echipelor de seniori din mediul rural. La aceasta competitie ,finan?ata de Consiliul Jude?ean Constan?a si Federatia Sportul pentru Toti, au
fost prezente urmatoarele echipe :C.S. Crasna –Gorj,Biruinta Gheraesti-Neamt,Victoria Surdila Greci-Braila,Dinamic Coruia –Maramures,Drum Nou Dragu-Salaj,Recolta Crasna-Gorj.

Disputarea în premier? a unei competi?ii de o asemenea anvergur? în localitatea gorjean? a fost tratat? cu maxim? seriozitate de c?tre autorit??ile locale care, împreun? cu un num?r însemnat de persoane iubitoare ale sportului nostru na?ional au reu?it s? ofere condi?ii excelente pentru desf??urarea acestei edi?ii a Cupei Satelor.

De men?ionat este faptul c? sufletul întregii activit??i a fost primarul comunei Crasna, domnul Aurel Vamvu, care a reu?it s?-i capaciteze pe to?i cei implica?i, pentru a promova oina pe aceste meleaguri.
În urma ?edin?ei tehnice, desf??urate în condi?ii excelente la Pensiunea Alex & Maria, cele 6 echipe au fost împ?r?ite în dou? grupe, astfel:

Grupa A:
? Dinamic Coruia – Victoria Surdila Greci
? Recolta Crasna – Dinamic Coruia
? Victoria Surdila Greci – Recolta Crasna

Grupa B:
? Drum Nou Dragu – Biruin?a Gher?ie?ti
? CS Crasna – Drum Nou Dragu
? Biruin?a Gher?ie?ti – CS Crasna

Partidele s-au disputat pe terenul special amenajat in satul Crasna din Deal din comuna Crasna, care de?i nu era o baz? sportiv? în adev?ratul sens al cuvântului, gra?ie eforturilor deosebite ale organizatorilor, a oferit condi?ii foarte bune de joc.

În grupa A, având în vedere valorile apropiate ale echipelor care o compuneau, meciurile au fost extrem de echilibrate ?i disputate, surpriza fiind echipa Recolta Crasna, care a reu?it la cap?tul unor meciuri electrizante, s? se claseze în final pe primul loc, având astfel dreptul de a evolua în semifinale.

De men?ionat faptul c? aceasta a fost alc?tuit? din fo?ti juc?tori de oin? din comuna Crasna, cu o medie de vârst? respectabil?, dar care au ar?tat ambi?ie ?i o foarte bun? cunoa?tere a jocului având în vedere experien?a acumulat? în competi?iile de profil, acest lucru ducând la realizarea unor meciuri bune, apreciate de cei prezen?i.

În aceea?i grup?, tinere?ea ?i oboseala acumulat? în urma deplas?rii de c?tre echipa maramure?ean? Dinamic Coruia ?i-au spus cuvântul, ace?tia, de?i porneau ca favori?i, nu au reu?it s? accead? în faza semifinalelor.
Cealalt? echip?, Victoria Surdila Greci, reu?ind s? practice per total un joc bun, dar sub nivelul a ceea ce arat? de obicei, a reu?it s? se califice in extremis în semifinalele competi?iei.

În grupa B, unde era o favorit? cert?, ?i anume Biruin?a Gher?ie?ti, nu au fost consemnate surprize, astfel încât, în urma desf??ur?rii meciurilor, aceasta s-a calificat f?r? probleme în semifinale de pe primul loc fiind urmat? de ambi?ioasa ?i tân?ra echip? local? CS Crasna, care, puternic motivat? de cealalt? forma?ie a comunei, Recolta Crasna, a oferit un spectacol agreabil celor prezen?i.

De men?ionat faptul c? în aceast? grup? a evoluat o echip? care a revenit dup? aproape 20 de ani în circuitul competi?iilor de seniori, fiind vorba de Drum Nou Dragu din jude?ul S?laj, care, având în componen?? juc?tori foarte tineri, nu a reu?it s? furnizeze surprize, fiind de apreciat faptul c? ?i aceast? zon? a ??rii revine la oin?.

Prima semifinal? a adus fa?? în fa?? cele dou? echipe gazd? ?i a?a cum era de a?teptat a rezultat o întâlnire foarte disputat?, în care tinere?ea celor de la CS Crasna înfrunta experien?a celor de la Recolta din aceea?i localitate.
La cap?tul unui meci foarte disputat, în care existau pe margine dispute inclusiv între spectatorii care sus?ineau cele dou? echipe, tinere?ea celor de la CS Crasna ?i-a spus cuvântul, ace?tia impunându-se pe final, cu scorul de 10 – 5, ob?inând astfel dreptul de a evolua în finala competi?iei.
În cealalt? semifinal?, Biruin?a s-a impus f?r? probleme în fa?a echipei br?ilene, calificându-se astfel în ultimul act al turneului.

Finala mic? a adus fa?? în fa?? învinsele din semifinale ?i pe fondul unui joc foarte bun practicat de echipa Victoria Surdila Greci, ace?tia s-au impus în fa?a echipei locale Recolta, luându-?i astfel revan?a pentru înfrângerea suferit? în fa?a acestora în grupe, clasându-se în final pe locul trei.

Finala mare, în care pleca drept favorit? echipa nem?ean?, a fost o veritabil? demonstra?ie de oin?, în care, spre lauda lor, tinerii juc?tori de la CS Crasna au avut o evolu?ie foarte bun?, reu?ind s? echilibreze meciul în prima parte, spre final experien?a ?i valoarea celor de la Biruin?a spunându-?i cuvântul, ace?tia impunându-se pe merit.

Arbitrajul meciurilor a fost asigurat la un nivel bun de domnii Georgescu Mihai ?i Benghea Daniel ambii juc?tori la Frontiera Tomis Constan?a.
Pe toat? durata competi?iei, ca urmare a parteneriatului încheiat de federa?ie cu Radio Antena Satelor, a fost prezent? o echip? de redactori de la acest post de radio, format? din domnii Bogdan Ionescu ?i Ion Apostol, care au avut numeroase interven?ii în direct în care au relatat desf??urarea competi?iei.
De remarcat e faptul c? redactorii prezen?i au reu?it s? prezinte aceast? competi?ie într-un mod electrizant, transmi?ând astfel atmosfera deosebit? existent? la fa?a locului.

Pe parcursul competi?iei, au fost prezen?i numero?i oficiali, atât pe plan local cât ?i jude?ean, dintre care amintim pe domnul Puiu Diaconescu- reprezentant al Consiliului Jude?ean Gorj, Doicaru Robert- Directorul Executiv al Direc?iei pentru Sport al jude?ului Gorj.

Cu ocazia festivit??ii de premiere, la care au fost prezen?i din partea federa?iei domnii: Nicolae Dobre – pre?edinte ?i C?lin Moje – vicepre?edinte, echipele clasate pe podium au primit diplome ?i trofee, iar absolut tuturor participan?ilor le-au fost înmânate din partea Prim?riei comunei Crasna, Radio Antena Satelor, Federa?ia Român? de Oin?, Federa?ia Sportul pentru To?i, tricouri, ?epci, echipament sportiv, astfel încât putem afirma c? to?i cei prezen?i, în final, au fost câ?tig?tori.

Unul din cele mai a?teptate momente a fost meciul demonstrativ dintre Frontiera Tomis Constanta (campioana nationala en-titre) si recent castigatoarea Cupei Satelor – Biruin?a Gher?ie?ti, meci disputat dup? încheierea competi?iei, partid? care a fost un excelent mijloc de promovare a sportului nostru na?ional.

De?i a fost un meci amical, cele dou? echipe nu s-au menajat deloc, oferind celor prezen?i momente de oin? autentice, îndelung aplaudate de spectatorii prezen?i.

REZULTATE ÎNREGISTRATE:

Grupa A:
? Dinamic Coruia – Victoria Surdila Greci – 7 – 9
? Recolta Crasna – Dinamic Coruia – 5 – 5
? Victoria Surdila Greci – Recolta Crasna – 5 – 7

Clasament Grupa A:

1. Recolta Crasna* – 5 p (12-10);
2. Victoria Surdila Greci* – 4 p (14-14);
3. Dinamic Coruia – 3 p (12-14).

*Calificate în semifinale

Grupa B:
? Drum Nou Dragu – Biruin?a Gher?ie?ti – 0 – 30
? CS Crasna – Drum Nou Dragu – 14 – 3
? Biruin?a Gher?ie?ti – CS Crasna – 16 – 5

Clasament Grupa B:

1. Biruin?a Gher?ie?ti* – 6 p (46 – 5);
2. CS Crasna* – 4 p (19 – 19);
3. Drum Nou Dragu – 2 p ( 3 – 44).

*Calificate în semifinale

SEMIFINALE:
Recolta Crasna – CS Crasna: 5 – 10;
Victoria Surdila Greci – Biruin?a Gher?ie?ti: 4 – 21;
FINALA MIC?:
Recolta Crasna – Victoria Surdila Greci: 4 – 12;

FINALA MARE:
CS Crasna – Biruin?a Gher?ie?ti: 9 – 22.

18.08.2009. 09:00


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password