Şomeri gorjeni, bolnavi trei luni pe an

Reprezentan?ii Agen?iei Jude?ene pentru Ocuparea For?ei de Munc?(AJOFM) Gorj se confrunt? cu o avalan?? de concedii medicale. ?omerii afla?i în plat? la sediul institu?iei au g?sit acest tertip pentru a mai câ?tiga ni?te bani de pe spatele Statului. O parte dintre medicii care au intrat în aceste combina?ii cu ?omerii au pl?tit amenzi ori sunt verifica?i de comisia de disciplin? a Colegiului Medicilor Gorj.

Beneficiind de prevederile legale, ?omerii ?tiu c? pot primii, al?turi de banii aferen?i pentru 12 luni în care ar trebui s? î?i caute serviciu, ?i banii pentru trei luni de concediu medical. ?i pentru c? în loc de 405 lei cât s-ar încasa lunar indemniza?ie de ?omaj, ?omerii pot primi 80% din media veniturilor încasate în ultimele 12 luni de serviciu, peste 200 de ?omeri gorjeni s-au îmboln?vit peste noapte. ,,Sunt pl?ti?i din fondul de s?n?tate, din acest 0,85% cu care contribuie fiecare. Noi facem plata respectiv? dar recuper?m de la Casa Jude?ean? a Asigur?rilor de S?n?tate contravaloarea medicalului. Din p?cate înregistr?m un adev?rat fenomen. Acum avem aproximativ 200 de ?omeri în concediu medical”, a declarat Ion Târlea, directorul AJOFM Gorj. Reprezentan?ii AJOFM nu pot contesta actele medicale înaintate de ?omeri. ,, Nu putem contesta actul medical, acest document este lege pentru noi. Nu putem contesta decât prin Colegiul Medicilor. ?tim îns? c? ?omerii intr? în primul concediu medical cu probleme ortopedice ?i sfâr?e?te concediu cu probleme psihice”, a completat Târlea.

Medici sanc?iona?i

Casa Jude?ean? a Asigur?rilor de S?n?tate Gorj a g?sit îns? o metod? s? nu înregistreze aceste acte medicale. Peste 200 de certificate de concediu medical au fost refuzate la plat? de speciali?tii acestei institu?ii. Motivele de refuz la plat? se leag? de acordarea concediilor cu retroactivitate ilegal?, dep??irea duratei maxime prev?zute de legisla?ie, încadrarea gre?it? pe cod de indemniza?ie, din care decurge ?i cuantumul acesteia ?i acordarea de concedii cu dep??irea competen?ei. Pentru 67 de medici care au eliberat astfel de acte medicale s-a sesizat comisia de disciplin? a Colegiului Medicilor Gorj. De asemenea, 20 de medici au fost sanc?iona?i contraven?ional cu amend? de 1.000 de lei fiecare pentru c? au dat astfel de concedii medicale.

A.S.

02.12.2008. 22:32


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password