Somajul s-a redus cu 56 mii persoane

Guvernul României face câteva preciz?ri privind situa?ia real? a ?omajului din România, din primul semestru al anului 2013, bazate pe informa?iile corecte furnizate de Comisia Na?ional? de Prognoz? ?i Agen?ia Na?ional? pentru Ocuparea For?ei de Munc?.
Astfel, în aceast? perioad?, au intrat în ?omaj 333 mii persoane ?i au ie?it din ?omaj 389 mii persoane. Prin urmare, ?omajul s-a redus cu 56 mii persoane.
În luna iunie 2013, fa?? de decembrie 2012, a crescut num?rul salaria?ilor cu 70,6 mii persoane. Au încetat activitatea 22,6 mii persoane, ponderea cea mai mare fiind în industria energetic? (5,5 mii persoane), intermedieri financiare ?i asigur?ri (3,5 mii persoane), industria metalurgic? (2 mii persoane), substan?e chimice (1,1 mii persoane). Pe de alt? parte, au început activitatea 93,2 mii persoane, cei mai mul?i angaja?i noi fiind în activit??i de servicii suport (21,6 mii persoane), construc?ii (11,3 mii persoane), agricultur? (9,5 mii persoane), hoteluri ?i restaurante (9,4 mii persoane), industria alimentar? (2,8 mii persoane).
Faptul c? în construc?ii a crescut num?rul angaja?ilor, atât în iunie fa?? de decembrie (de la 344,8 mii la 356,1 mii), cât ?i iunie 2013 fa?? de iunie 2012 (cu 2,9 mii persoane), arat? c? nu a existat o influen?? negativ? a politicii bugetare privind investi?iile.
Totodat?, faptul c? principalele sectoare în care s-a redus num?rul salaria?ilor sunt sectoare cu salariu de ramur? peste salariul mediu pe economie arat? c? nu a existat o influen?? negativ? a politicii de cre?tere substan?ial? a salariului minim. (guv.ro)

29.08.2013. 20:43


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password