„Soluţii pentru dezvoltarea IMM-urilor – Gorj 2008 – Programe guvernamentale de promovare a exp

Ministerul pentru IMM, Comer?, Turism ?i Profesii Liberale (MIMMCTPL), BTL Design, Oficiul Teritorial pentru IMM ?i Coopera?ie CRAIOVA ?i Camera de Comer? ?i Industrie Gorj, al?turi de parteneri din domeniul financiar ?i al serviciilor dedicate afacerilor organizeaz? evenimentul: „Solu?ii pentru dezvoltarea IMM-urilor – Gorj 2008 – Programe guvernamentale de promovare a exporturilor” ce va avea loc în data de 13 martie, începând cu ora 9.00, la Hotel Brancu?i, din Târgu Jiu.

Ca teme, se vor discuta în cadrul acestui eveniment despre sursele de finan?are pentru IMM-uri, solu?ii de recuperare a datoriilor comerciale, solu?ii de comunica?ii ?i promovare, consultan?? specializat? în domeniul fondurilor europene, cât ?i programe guvernamentale de sprijinire a IMM-urilor, prezent?ri sus?inute de reprezentan?ii MIMMCTPL.

La manifestare este anun?at? prezen?a ministrului Ovidiu Silaghi de la Ministerul IMM-urilor, Comer?ului, Turismului ?i Profesiilor Liberale. Vor participa reprezentan?i ai autorit??ilor

locale, ai Camerei de Comer? ?i Industrie Gorj, ai unor institu?ii bancare, manageri, importan?i oameni de afaceri. Lucr?rile se vor desf??ura pe dou? sec?iuni, respectiv “Solu?ii pentru eficientizarea afacerii” ?i “Produse de finan?are destinate IMM-urilor. Finan??ri fonduri europene. Programe guvernamentale de promovare a exportului”

12.03.2008. 06:11


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password