Social Innovation Relay, câştigată de o echipa de elevi din Motru şi Timişoara

HP ?i Junior Achievement au anun?at câ?tig?torii finalei na?ionale Social Innovation Relay, în care elevii cu cele mai inovative idei de rezolvare a unor probleme sociale au concurat pentru calificarea în finala global?. Echipa câ?tig?toare este format? din 3 elevi din Timi?oara ?i Motru ?i va concura în luna iulie cu elevi de liceu de pe 5 continente.

Social Innovation Relay (SIR) este un program educa?ional care ofer? elevilor de liceu oportunitatea de a în?elege mai bine inova?iile sociale, acele idei extraordinare care rezolv? probleme dificile ?i îmbun?t??esc vie?ile comunit??ilor ?i ale indivizilor. În colaborare cu partenerul global HP, Junior Achievement – Young Enterprise a dezvoltat SIR pentru a încuraja elevii de 15-18 ani s? dezvolte concepte ?i solu?ii inovatoare care pot avea un impact puternic în societate.

Competi?ia Social Innovation Relay reprezint? una dintre componentele programului, al?turi de ob?inerea Certificatului de cuno?tin?e în domeniul inov?rii sociale ?i a trainingurilor online sus?inute de c?tre consultan?i voluntari HP prin studii de caz de inovare social?.

Echipe din 64 de licee au intrat în competi?ie în edi?ia 2011-2012, iar finala na?ional? din 4 mai a reprezentat ultima etap? la nivel na?ional, pentru care cele 10 echipe s-au preg?tit de-a lungul mai multor etape de selec?ie ?i prin feedback-ul oferit de consultan?ii voluntari HP. Întâlnirea cu juriul format din 5 reprezentan?i HP România s-a desf??urat prin intermediul HP Virtual Rooms, o tehnologie de comunicare care a permis elevilor din toat? ?ara s? î?i prezinte ideile ?i s? descopere un nou mod de colaborare ?i interac?iune.

„Pentru noi, implicarea în comunitate ?i grija fa?? de mediul înconjur?tor sunt direc?ii care ne definesc activitatea în fiecare zi. HP inoveaz? constant pentru a crea produse sustenabile, care s? le ofere tuturor utilizatorilor o experien?? tehnologic? mai bun?, mai simpl? ?i de încredere. Tocmai de aceea, suntem mândri s? sus?inem Social Innovation Relay, aceast? competi?ie care înva?? tinerii de azi s? devin? antreprenorii responsabili de mâine, s? priveasc? deschis viitorul ?i s? creeze inova?iile care vor transforma lumea într-un loc mai bun în care s? tr?im ?i s? lucr?m”, a declarat Tatiana Diamandopol, HP Romania IWS Lead Category Manager.

Echipa care a convins juriul prin impact, dar ?i fezabilitatea solu?iei este format? din elevi ai Colegiului Na?ional Ana Aslan (Timi?oara), Colegiului Na?ional C.D. Loga (Timi?oara), respectiv Colegiului Tehnic Motru (Motru) ?i coordonat? de profesor Camelia Mo? (Colegiul Tehnic Azur – Timi?oara). Cei trei participan?i au propus un model de proiect în care tinerii con?tientizeaz? fenomenul discrimin?rii prin participarea în activit??i de implicare în rezolvarea problemelor unor grupuri care se confrunt? frecvent cu situa?ii de discriminare. Mai mult, echipa nu s-a mul?umit doar cu a propune ideea, implementând efectiv o astfel de activitate pentru Centrul de Refugia?i Timi?oara.

„Pe parcurs am înv??at s? ne motiv?m unul pe cel?lalt ?i ne-am implicat cu atât mai mult. Am ?tiut s? ne adapt?m ?i am lucrat profesionist ?i acest lucru s-a observat chiar ?i în prezent?rile noastre, iar noi consider?m c? asta ne-a diferen?iat fa?? de ceilal?i. Cea mai grea parte a fost a?teptarea din timpul finalei, înc?rcat? cu emo?ii, îns? LOT e o echip? de lideri ?i consider?m c? liderii trebuie s? fie suficient de apropia?i de ceilal?i ca s?-i poat? în?elege,” ne-a spus Isabela Vîlceanu, elev? a Colegiului Na?ional C.D. Loga.

Pentru câ?tig?tori, urm?torul pas este preg?tirea pentru finala global? din luna iulie, unde vor concura cu cele mai bune echipe din 10 alte ??ri, cât ?i participarea la Gala Romanian Business Hall of Fame 2012, unde HP România va recompensa echipa pentru câ?tigarea finalei na?ionale.

Edi?ia 2011 – 2012 a programului Social Innovation Relay va continua în ?coli din România pân? la finalul anului ?colar, implicând peste 4000 de elevi în activit??ile din acest an ?colar.

09.05.2012. 11:50


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password