Situaţie de urgenţă din cauza gerului

Luni, 25 ianuarie 2010, a avut loc reuniunea Comisiei de coordonare pentru asigurarea siguran?ei in aprovizionarea cu gaze naturale in prezenta ministrului Economiei,
Comer?ului si Mediului de Afaceri, Adriean Videanu, si a secretarului de stat pe probleme
energetice, Tudor Serban, pre?edintele Comisiei.
Au fost analizate informa?iile referitoare la cantit??ile de gaze naturale necesare acoperirii
consumurilor înregistrate si situa?ia creata de temperaturile extrem de sc?zute din ultimele
zile (temperatura medie la nivel na?ional a sc?zut in diminea?a zilei de 25 ianuarie la -17,90
C).

In conformitate cu Legea 346/2007 privind masurile pentru asigurarea siguran?ei in
aprovizionarea cu gaze naturale S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. a solicitat Comisiei
verificarea întrunirii condi?iilor pentru declararea situa?iei de urgenta datorita dificult??ilor
semnalate in alimentarea cu gaze a consumatorilor.

In urma analizei, Comisia de coordonare pentru asigurarea siguran?ei in aprovizionarea cu
gaze naturale a confirmat existenta condi?iilor de declarare a situa?iei de urgenta si a
dispus ca, începând cu data de 25 ianuarie 2010, ora 14:15, Dispeceratul Na?ional de
Gaze Naturale sa ia masurile operative necesare, in conformitate cu prevederile Planului
de masuri pentru situa?ii de urgenta in anul gazier 2009-2010, aprobat prin HG 1523/2009.
Acest lucru înseamn?, pe de o parte, oprirea furniz?rii gazelor naturale pentru
consumatorii întreruptibili si, pe de alta parte, trecerea CET-urilor, acolo unde este posibil,
pe utilizarea combustibililor alternativi, ceea ce va permite S.N.T.G.N. TRANSGAZ sa
gestioneze operativ sistemul, astfel încât popula?iei sa i se asigure cu prioritate furnizarea
gazelor naturale, c?ldurii si apei calde in condi?ii de siguran?a.

Situa?ia de urgenta este eveniment exceptional, cu caracter nonmilitar, care,prin amploare si intensitate, ameninta viata si sanatatea populatiei,mediul inconjurator, valorile materiale si culturale importante, iar pentru restabilirea starii de normalitate sunt necesare adoptarea de masuri si actiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare si managementul unitar al fortelor si mijloacelor implicate.(mind.ro)

25.01.2010. 17:36


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password