Situaţia mătăsărenilor a ajuns în Parlament

La începutul acestei s?pt?mâni senatorul PD-L, Ion Ru?e?, a depus la Parlamentul României, o declara?ie politic? prin care atrage aten?ia asupra pericolului iminent în care se afl? locuitorii din comunele M?t?sari ?i Dragote?ti, datorit? alunec?rilor de teren.
Fenomenul se repet?, de 13 ani, datorit? exploat?rilor miniere care au disecat relieful. Situa?ia este cu atât mai grav? cu cât, în zon? locuiesc oameni care adorm cu gândul c? pân? diminea?a ar putea fi îngropa?i de vii. În ciuda faptului c? la fa?a locului s-au deplasat numeroase comisii care au analizat factorii de risc ?i au întocmit numeroase rapoarte, situa?ia nu s-a ameliorat deloc. Au fost prezen?i ?i speciali?ti geologi, care au redactat sute de pagini cu studii menite s? perfecteze tehnicile de investigare pentru prevenirea declan??rii altor fenomene similare. toate acestea, nu s-au realizat decât foarte pu?ine consolid?ri, ?i acelea cu nivel?ri superficiale, care nu au avut efect decât pe termen scurt, gospod?riile continuând s? fie înghi?ite de p?mânt. În con?inutul declara?iei, senatorul Ru?e?, a eviden?iat necesitatea lu?rii de atitudine fa?? de trenarea, în fapt, a situa?iilor care afecteaz? grav oameni ?i localit??i, cu atât mai mult cu cât în acest caz, prin societ??ile de exploatare a lignitului, statul român este beneficiarul direct al produc?iei ob?inute.
Tot în aceia?i perioad?, Ru?e?, a depus ?i o interpelare, adresat? mini?trilor Adriean Videanu ?i Radu Berceanu, prin care le aduce la cuno?tin?? c? de?i, în ultimii patru ani administra?ia Complexului Energetic Turceni a f?cut nenum?rate demersuri pentru înl?turarea tuturor efectelor cu implica?ii negative în economie ?i reducerea cheltuielilor care se reflect? în costul energiei electrice, în continuare unitatea nu de?ine controlul asupra costului lignitului extras ?i utilizat în termocentral?. Senatorul PD-L propune ca singur? solu?ie pentru îndeplinirea, în totalitate, a obiectivului pentru care a fost constituit Complexul Energetic Turceni asigurarea unei fluen?e totale a opera?iunilor, de la extrac?ie la producerea energiei electrice cu costuri cât mai mici, care înc? se multiplic? cu cheltuielile de transport, diminuând randamentul societ??ii la care Ministerul Economiei este ac?ionar majoritar.

28.04.2009. 21:39


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password