Sindicaliştii Hidroelectrica nu vor companie energetică naţională

greva-pensionariCirca 30 de sindicali?ti ai Hidroelectrica, sucursala Gorj, se preg?tesc pentru dou? zile de proteste în capital?, dup? ce au pichetat sediul Prefecturii Jude?ene pentru a protesta fa?? de decizia Guvernului de a înfiin?a Compania Energetic? Na?ional?. Fiecare sindicalist a purtat ?apc? albastr?, fular ro?u la gât ?i câte o pancart? de mici dimensiuni pe care erau scrise lozinci de genul „Opri?i jaful”, „A?i furat destul” sau „Hidroelectrica – b?g??ie na?ional?”.

O delega?ie a sindicali?tilor, în frunte cu liderul local Deceba Sulea, s-a întâlnit cu prefectul de Gorj, Victor Ban?a, c?ruia i-a fost înmânat? o peti?ie în care sunt explicate pe larg motivele pentru care protestatarii nu doresc înfiin?area Companiei Energetice Na?ionale. „Va fi grav afectat? utilizarea echilibrat? a resurselor energetice, iar valorificarea poten?ialului hidroenergetic se va face haotic, cu costuri uria?e ?i cu randamente foarte proaste. În plus, pre?ul energiei electrica va cre?te semnificativ, prin dispari?ia competi?iei între produc?tori, prin ascunderea costurilor reale ?i c?pu?area societ??ii”, se men?ioneaz?, printre altele, în peti?ia depus? la Prefectura Gorj.

Sindicali?tii au stat în pia?a din fa?a Prefecturii circa o or?, timp în care, pentru aproximativ 15 minute, în mijlocul lor s-a aflat fostul prefect de Gorj, Toni Grebl?, candidat din partea PSD pentru un post de senator la nivel de jude?. Acesta a men?ionat c? a trecut „întâmpl?tor” pe acolo ?i i-a v?zut pe sindicali?ti, pe unii recunoscându-i ?i intrând în vorb? cu ei. Grebl?, care de patru ani este pre?edinte al asocia?iei Patromin, care reune?te patronatele din industria minier?, s-a declarat în fa?a sindicali?tilor împotriva noii companii energetice na?ionale.

Liderul sindical Decebal Sulea a precizat c? protestul ar fi trebuit s? aib? loc în fa?a sediului PNL Gorj, îns? spa?iul de acolo nu permite organizarea unei asemenea ac?iuni ?i, în consecin??, a fost pichetat sediul Prefecturii. Acesta afirm? c? pe 22 ?i 23 octombrie sindicali?ti din toate filialele Federa?iei Hidroelectrica se vor întâlni la Bucure?ti pentru a picheta mai întâi sediul PNL ?i al Autorit??ii de Valorificare a Activelor Statului, dup? care va fi organizat ?i un mar? de protest pe traseul Guvern, sediul PNL ?i sediul AVAS. „Noi avem de partea noastr? ?i colegii din minerit ?i energie, care nici ei nu sunt de acord cu noua companie energetic?. Noi suntem preg?ti?i s? atac?m în instan?? ordonan?a Guvernului imediat cum aceasta va fi publicat? în Monitorul Oficial. Lu?m de asemenea în calcul, ca ultim? solu?ie, organizarea unei greve prin care s? dezaprob?m deciziile luate de guvernan?i”, a men?ionat liderul sindical.

G.C.

22.10.2008. 05:50


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password