Siguranţa rutieră

Planul european de ac?iune continu? s? dea rezultate – obiectivul de a salva 25 000 de vie?i pe ?oselele Europei poate fi atins pân? în anul 2010
Obiectivul Planului european de ac?iune pentru siguran?a rutier?, lansat în 2001 de Comisia European?, poate fi atins în termenul prev?zut. Acest obiectiv urm?re?te reducerea cu 50% a num?rului de decese înregistrat pe ?oselele europene în perioada 2001-2010, reducând astfel num?rul total de decese de la aproape 50 000 la 25 000. Acesta este mesajul principal care reiese din ultimele cifre disponibile, comunicate cu ocazia primei Zile Europene a Siguran?ei Rutiere.

Cifrele arat? clar c? ambi?iosul obiectiv era justificat: în ultimele 12 luni s-a înregistrat o reducere cu 8% a num?rului de decese. În compara?ie cu 2001, în decursul anului 2006 au fost salvate aproape 12 000 de vie?i în Uniunea European?.

„Mul?umit? efortului comun al întregii Uniuni Europene, dac? ne vom mobiliza în continuare, ne putem atinge obiectivul pân? în 2010. Aceasta nu este îns? o garan?ie — trebuie s? depunem în continuare eforturi sus?inute”, a declarat domnul Jacques Barrot, vicepre?edinte al Comisiei ?i responsabil pentru transport, amintind c? siguran?a rutier? este una dintre priorit??ile mandatului s?u ?i invitând toate statele membre s? studieze cu aten?ie raportul proasp?t publicat, pentru a trage concluziile necesare. „În primul rând, invit guvernele statelor membre ale c?ror cifre sunt alarmante s? ac?ioneze cu fermitate”, a ad?ugat domnul Jacques Barrot.

17.07.2007. 21:10


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password