Și noi l-am fi răstignit pe Hristos!

OPINIE de Aurel M?CE?ANU

Tr?im zilele în care, a?a cum am spus, ne place s? juc?m o urât? pies? de teatru. Vrem s? p?rem buni, pio?i, cu sufletele deschise c?tre credin??, cura?i spiritual ?i fizic.
Exist? ?i astfel de oameni, dar, sincer, eu rar, rar de tot îi întâlnesc. Se spune c? fiecare are o roti?? s?rit?, c? pleac? cu sorcova sau c? se plimb? prea mult cu cercul… Uneori ?i eu, om cu p?cate ?i gre?eli fiind, simt c? mai plec cu cercul… ?i chiar îmi place…

Zilele trecute, pe când „plimbam cercul“ prin „lumea mea“ a ap?rut o idee nebun?, nebun? de tot… St?team ?i m? gândeam ce ar fi, dac? chiar mâine, El, fiul creatorului, ar veni iar??i pe P?mânt. A?a spun mul?i habotnici, c? se V-a întoarce! Dragii mei, bunii no?trii cititori, imagina?i-v? c? Isus Hristos ar ap?rea mâine în România ?i, împreun? cu apostolii s?i, ar începe s? propov?duiasc?, s? fac? minuni materiale, care s? dovedeasc? p?c?to?ilor, pentru a câta oar? oare, c? exist?.

Isus le-ar cere boga?ilor s? renun?e la l?comie, politicienilor s? se c?iasc? pentru nenorocirile f?cute, ar propov?dui beizadelelor s? î?i g?seasc? fericirea f?r? ma?ini, preacurvie ?i bani, ochiul dracului… Imagina?i-v? toate astea! Da, Isus, în carne ?i oase, f?când minuni chiar în fa?a noastr? ?i ar?tându-le p?c?to?ilor iadul, trimi?ând pe cei care st?pânesc bolizi s? supun? ?i s? îngrijeasc? o fiin??. Poate a?a ?i-ar da seama unii c? ??ranul care ?tie s? pun? la car un bou, s?-l ?in? s?n?tos ?i gras este mult mai inteligent ?i în?elept decât ei, cei cu bur?ile mari care se cred cel pu?in apostoli când sar în scaunul unei ma?ini de lux.
Doar astfel ar în?elege mul?i c? î?i trebuie mult cap, mult? în?elepciune s? î?i semeni, s?-?i fr?mân?i ?i s?-?i coci pâinea cea de toate zilele. Mai mult, dep??i?i un prag ?i vede?i-L pe El cum love?te cu toiagul în cei care au condamnat milioane de români la disperare, la foame ?i boal?. Vede?i-L cum intr? peste popii mincino?i în bisericile ?i m?n?stirile cu turle poleite cu aur ?i le zice: „V-am zis s? nu duce?i numele Tat?lui în pustiu!“ Cutremur?toare imagini ?i dac? ave?i „un pic roti?a s?rit?“ pentru câteva secunde o s? prevede?i finalul. Acesta nu poate decât unul…
Politicienii, ho?ii, p?c?to?ii ?i to?i cei care au îngenunchiat suflete vor fi în stare s? Îl omoare din nou pe Hristos, pentru ca ei s? se bucure de bun?starea material? ?i desfrâul de care beneficieaz? în?elând în stânga ?i în dreapta, cu fapte sau vorbe false, bine me?te?ugite. Nu pot tr?i f?r? minciun?, f?r? goliciune spiritual?, încercând s? acopere totul cu straie ?esute din fire str?lucitoare, palate ?i desfrâu. Dac? ast?zi Isus ar veni ?i noi L-am ucide! Iubim prea mult p?catul!

11.04.2014. 22:42


manu 18.04.2014. 18:28

nicol 18.04.2014. 09:58

andrada 18.04.2014. 09:30

cristina 18.04.2014. 09:08

denisa 18.04.2014. 09:07

mimi 18.04.2014. 09:06

Ana.-Maria 18.04.2014. 09:03

maria 18.04.2014. 08:46

miriam85@yahoo.com 18.04.2014. 08:31

eu 18.04.2014. 03:31

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password