Şi C.E.T. apelează la importuri de cărbune

CE-turceniComplexul Energetic Turceni ar putea importa c?rbune în urm?torii anii, fapt care va afecta produc?ia proprie a Societ??ii Na?ionale a Lignitului Oltenia. Unitatea va organiza o licita?ie la care a invitat s? participe nu doar SNLO sau firme private criticate mereu pentru c? ar face concuren?? neloial? societ??ii de stat, ci ?i o firm? care se ocup? cu importul de c?rbune din Serbia. Regia de ap? grea de la Drobeta Turnu Severin import? deja de un an de zile c?rbune de la sârbi ?i îl pl?te?te la zi, în timp ce pl??ile c?tre SNLO se fac extrem de greoi.

CE Turceni a avut deja o prim? rund? de „consult?ri” cu poten?ialii furnizori de c?rbune, cei mai mul?i fiind firme private c?rora experien?a în exploatarea lignitului le lipse?te complet. ?efii complexului energetic au purtat discu?ii îns? despre posibilele cantit??i ce le pot fi livrate de firmele private cu reprezentan?ii Lorfa SRL Motru, AMV Style SRL Tg Jiu, Tinmar SRL Bucure?ti, Resmin SRL Bucure?ti, Explo Carb SRL Motru, Romalex Impex Drobeta Turnu Severin, Petroleum Pipe SRL Ploie?ti, Neramin SRL Hunedoara ?i Transenergocom SA Bucure?ti.

Poten?ialii furnizori au discutat cu ?efii complexului energetic inclusiv cantit??ile de c?rbune pe care le pot livra pân? în 2012, contractul pe care Turceniul vrea s? îl încheie urmând s? fie unul cadru, care s? fie valabil patru ani. Negocierile ar urma s? se încheie în luna noiembrie, înainte de desf??urarea alegerilor generale. Odat? semnate contractele, acestea nu ar mai putea fi apoi modificate, situa?ia fiind asem?n?toare cu cea din 2004, când firme private au încheiat contracte pentru câ?iva ani de vânzare a energiei electrice ieftine. Patronii acelor firme au fost cataloga?i apoi ca „b?ie?i de?tep?i”, îns? afacerile nu le-au putut fi deranjate pentru c? prevederile din contract nu puteau fi schimbate de nimeni.

Inten?iile Complexului Energetic Turceni de a achizi?iona c?rbune de pe pia?a privat? devin publice într-un moment în care unul dintre directorii Societ??ii Na?ionale a Lignitului Oltenia s-a plâns de concuren?a neloial? pe care firmele private o fac societ??ii. Andrei Maioreanu este ?i consilier jude?ean ?i secretar executiv al PSD Gorj, el sus?inând c? firmele particulare nu au licen?? de exploatare a z?c?mintelor de lignit, ci doar de explorare a acestora. În asemenea condi?ii, rezervele de c?rbune care, teoretic, apar?in SNLO, sunt profitabile pentru firmele priva?ilor, societatea de stat fiind l?sat? deoparte din ce în ce mai mult de partenerii s?i tradi?ionali.

G.C.

22.10.2008. 06:13


energy rovinari 27.10.2008. 20:54

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password