Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril (8 noiembrie)

La 8 noiembrie e s?rb?toare în cinstea Sfin?ilor Mihail ?i Gavril ?i a întregii o?tiri cere?ti. Dumnezeu, în care credem, a f?cut lumea cea v?zut? ?i cea nev?zut?. Lumea cea nev?zut? sunt sfin?ii îngeri, p?zitorii ?i l?ud?torii m?ririi lui Dumnezeu, pov??uitorii no?tri, înso?itorii ?i rug?torii no?tri. (…)

Scriptura spune c? Arhanghelul Gavril a fost trimis din cer la Maica Domnului la m?n?stire se a o vesti c? va na?te pe Hristos.

Arhanghelul Mihail este mai marele voievod al o?tilor îngere?ti. La început a fost slug? la Diavol. Sf. Petru l-a îmbiat s? mearg? la Dumnezeu, dar Mihail i-a spus c?-i p?c?tos. „Haide c? te va ierta!”

Într-o zi Mihail ?i Dracul se sc?ldau. S?-l scape, Dumnezeu a înghe?at apa ?i Dracul a r?mas sub ghea??, iar Mihail a zburat la cer. Dracu era s?-l prind?. L-a luat de picior ?i a r?mas omul cu scobitura, dar a intervenit Sf. Ilie cu fulgerul ?i l-a îndep?rtat. (…)

***

În sâmb?ta dinaintea s?rb?torii se fac praznice pentru sufletul mor?ilor. În ziua de 8 noiembrie cre?tinii aprind în biserici câte o lumânare pentru a-?i asigura dup? moarte, lumina de veci. Sunt aprinse lumân?ri ?i pentru cei ce au murit de moarte n?praznic?.

În Gorj, se ?ineau onomastice, praznice ?i hramuri, descrierea f?cut? în monografia localit??ii ?ipot fiind reprezentativ? pentru tot jude?ul: „Înainte veneau to?i cu carele cu mâncare ?i f?ceau praznicul în curtea bisericii. Acum cine-l mai face, îl face acas?. Înainte se f?cea ?i hor?”.

05.11.2008. 03:14


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password