Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel sărbătoriţi la Penitenciarul Tg.Jiu

Cu prilejul Zilei de 29 Iunie – Sfin?ii Apostoli Petru ?i Pavel – Ziua Personalului din Sistemul Administra?iei Na?ionale a Penitenciarelor, în cadrul Penitenciarului Tg – Jiu se vor desf??ura o serie de activit??i cultural-educative ?i moral-religioase.
In perioada 18- 21 iunie 2009 vor fi organizate ?i desf??urate pe terenul garnizoanei militare din Tg-Jiu concursuri sportive de fotbal si tennis. Duminica, 21 iunie, va fi organizat un concurs de pescuit la G.A.Z. Penitenciarul Tg-Jiu sI unul de sah, luni, 22 iunie.
Echipele participante sunt formate din cadre ale Penitenciarului Tg-Jiu, Serviciului Român de Informa?ii Gorj, Inspectoratului Jude?ean de Jandarmi Gorj, Inspectoratului Jude?ean de Poli?ie Gorj ?i Inspectoratului General pentru Situa?ii de Urgen?? Gorj . Câ?tig?torii vor primi diplome de merit ?i cupa aferent? competi?iei sportive.
Totodata, mar?i, 23 iunie 2009, ora 11,00 se va desf??ura simpozionul cu tema „ Aspecte socio-profesionale ale muncii lucr?torului de penitenciar” în care vor fi realizate : prezent?ri video ?i expuneri prezentate de cadrele unit??ii implicate în programele de educa?ie ?i asisten?? psihosocial? acordat? persoanelor private de libertate. Vor participa colaboratori externi, reprezentan?i ai institu?iilor statului ?i ai organiza?iilor neguvernamentale, reprezentan?i ai mass mediei locale , persoane cu o contribu?ie remarcabil? în procesul de reinser?ie social? a persoanelor private de libertate;
Joi, 25 iunie 2009 , ora 13,00 se va prezenta spectacolul folcloric realizat de cadre ale unit??ii- forma?ia Peniton ?i reprezentan?i ai ?colii Populare de Art? din Tg-Jiu.
Luni, 29 iunie 2009 va fi organizat? o festivitate de premiere ?i va fi oficiat? slujba religioas? prilejuit? de s?rb?toarea Sfin?ilor Apostoli Petru ?i Pavel de c?tre un sobor de preo?i : preot protopop Vasile Vl?doiu , preotul Garnizoanei militare Constantin M?gdoiu ?i preotul capelan al Penitenciarului Tg-Jiu Mihail Groza. La slujb? vor participa reprezentan?ii ai institu?iilor locale,cadre ale unit??ii ?i persoane private de libertate Slujba religioas? va fi transmis? în direct la toate camerele de de?inere prin sistem de televiziune cu circuit închis.

17.06.2009. 14:46


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password