Sf. Nicolae – “Făcătorul de Minuni”

Sfântul Nicolae, patronul Greciei, Rusiei precum ?i al multor ora?e din Apusul Europei, este unul din cei mai populari sfin?i ai cre?tin?t??ii. Datorit? multelor minuni pe care le-a s?vâr?it atât în timpul vie?ii, cât ?i dup? trecerea la cele ve?nice, el este supranumit ?i “F?c?torul de Minuni”.

Data na?terii sale este necunoscut?, ?i nu exist? o biografie detaliat? a vie?ii sale. Totu?i, se cunoa?te data mor?ii sale care este 6 Decembrie, neexistând îns? un consens asupra anului, care dup? unii cercet?tori ar fi 345, iar dup? al?ii 352.

Tradi?ia Bisericii spune c? Sf. Nicolae s-a n?scut într-o familie bogat? în Parara (Asia Minor). La moartea p?rin?ilor s?i, Nicolae a devenit preot ?i s-a lep?dat de toat? averea sa, pe care a d?ruit-o s?racilor ?i a plecat în pelerinaj în Palestina ?i Egipt. La întoarcerea acas?, poporul l-a întâmpinat ?i l-a ales Arhiepiscop de Myra.
Moa?tele Sf. Nicolae au fost furate în anul 1087 din Myra, de c?tre negu??torii italieni ?i duse la Bari, unde pe data de 22 Iunie 1197, a fost ridicat? o biseric? dedicat? Sf. Nicolae ?i în care se afl? ?i în prezent moa?tele sale.


Dup? cum se ?tie, Sf. Nicolae este ocrotitorul copiilor, dar totodat? el este ?i ocrotitorul marinarilor, al brutarilor, al fetelor f?r? zestre, al victimelor sistemului judiciar, etc. Dintre multele legende care îl au ca erou, cea mai cunoscut? este cea a fiicelor unui om bogat care î?i pierduse averea. Sf. Nicolae a venit într-o noapte ?i le-a aruncat pe fereastr? trei saci de aur, pe care s? îi aib? drept zestre.
Alte binecunoscute minuni s?vâr?ite de Sf. Nicolae sunt învierea celor trei copii omorâ?i de un hangiu, salvarea de la naufragiu a unor cor?bii ?i multe altele.
Sfântul Nicolae este serbat atât de Biserica Ortodox? cât ?i de cea Catolic?, pe data de 6 Decembrie.

05.12.2007. 02:17


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password