Sever Voinescu: Cred că PDL trebuie să se reconfigureze gîndidndu-se la alegerile din 2012 și nu gîndindu-se la mulțumirea ”gășcuțelor”


Sever Voinescu declar?, pe blogul personal, într-un material intitulat “Ceasul schimb?rii” c?: “În politic?, dac? nu produci schimbarea la timp vei fi tu însu?i schimbat. Nu e cinism, nu e darwinism politic, nu e imoralitate. Este, pur ?i simplu, politic?.

De cîteva zile circul? zvonul major?rii taxelor. Pe la col?uri, economi?ti dep??i?i de situa?ie ?i politicieni dep??i?i de propriile r?spunderi ?optesc exaspera?i: ”nu e alt? solu?ie!”. Fa?? cu aceste ve?ti, guvernul reac?ioneaz? cînd sibilinic, cînd contradictoriu. Simt c? se preg?te?te s? dea vina pe FMI. Trebuie s? o spun limpede: din discu?iile pe care le-am avut în ultimele zile cu mul?i dintre colegii mei de partid, o asemenea m?sur? NU are sus?in?tori în PDL. Credem c? o majorare de taxe acum ar ucide ?i pu?ina via?? care mai palpit? în economia noastr? privat?. PDL este partidul de dreapta care crede în economia de pia?? ?i care ajut? economia privat?. PDL nu este partidul bugetului de stat. Credem c? un guvern care nu mai are alte solu?ii decît cre?terea taxelor trebuie schimbat cu altul care are ?i alte solu?ii. În plin? criz?, guvernul a reu?it în foarte mic? m?sur? s? restrîng? cheltuielile publice, s? protejeze ini?iativa privat? ?i s? foloseasc? eficient resursele europene. Acestea erau marile examene ale guvernului. Nu le-a trecut. Mul?i spun c? e prea devreme pentru bilan?. Mie mi se pare c? tempoul crizei economice impune bilan?uri mai rapide decît în mod obi?nuit.
Guvernarea se dovede?te a fi din ce în ce mai grea. Poate c? nu putem mai mult. Poate c? nu putem mai bine. Poate c? nimeni altcineva nu ar fi putut mai mult ?i mai bine. Dar nu mai putem continua a?a. Nu ?tiu dac? e ceasul al 11-lea sau al 12-lea, dar e ceasul schimb?rii.

Momentul schimb?rii întregului mod de a fi în politic? a fost marcat de victoria lui Traian B?sescu în alegerile din decembrie 2009. Dup? decembrie 2009 nu mai po?i guverna ca înainte de decembrie 2009. Nu numai c? exigen?ele electoratului au crescut sensibil, dar criza economic? ?i înapoierea în care se afl? statul reclam? o cu totul alt? calitate profesional? ?i o cu totul alt? calitate politic? la guvernare. Traian B?sescu a reu?it, dup? cinci ani de mandat greu, s? pun? în criz? întregul sistem politic românesc ar?tîndu-l a?a cum e: corupt, iner?ial, lene?, îngust, incompetent. Cînd întreaga clas? politic? s-a unit furibund împotriva lui, a reu?it s? înving? de unul singur, avînd doar PDL de partea sa. A învins strîns, dar i-a învins pe to?i la un loc. Mai mult, a învins cu un num?r de voturi mai mare decît ob?inuse cu cinci ani înainte. În 2009, mai mul?i români au avut încredere în Traian B?sescu decît în 2004. Imediat dup? victorie, Traian B?sescu a spus: cinci milioane de români mi-au dat încrederea lor ?i al?i cinci milioane de români mi-au dat o lec?ie, tuturor le mul?umesc. Traian B?sescu, respectînd voin?a electoratului, a desemnat cu guvern. Era de datoria acestui guvern s? preia ?i s? în?eleag? atît încrederea cît ?i lec?ia. Ce a f?cut guvernul cu încrederea? Ce a f?cut guvernul cu lec?ia?

Am vorbit despre schimbarea felului de a fi în politic? în ultimele trei campanii electorale leg?nîndu-ne în iluzia c? e vorba despre adversarii no?tri ?i nu despre noi. Mul?i au crezut c? e suficient s? devii retorul schimb?rii ca s? cî?tigi alegeri. Poate c? au avut dreptate. Dar cei mai mul?i dintre propov?duitorii schimb?rii au crezut c? schimbarea nu se refer? la ei din simplul motiv c? ei o strig? cei dintîi ?i cel mai tare. Poate la fel cred ?i acum. Ei bine, se în?eal?! Iat?-ne, partidul schimb?rii, partidul votat de oameni pentru a schimba, f?cînd exact ceea ce imputam sever adversarilor no?tri c? fac.

Aceast? criz? economic? a dovedit dureros neputin?ele unei întregi genera?ii politice. Cred c? responsabilitatea politic? pentru ceea ce sufer? România acum apar?ine tuturor: PDL, PSD, PNL, UDMR. Fire?te, vina se poate doza. Poate c? unii sînt mai vinova?i decît al?ii. Dar to?i împreun?, conducerile tuturor acestor partide, poart? r?spunderea suferin?elor de azi ale românilor. Nu ?tiu ce au de gînd celelalte partide. Nici nu m? prive?te. Dar ?tiu c? PDL este la ceasul unui examen greu. Trebuie s? se schimbe. Trebuie s? fie capabil s? produc? singur, în cadru perfect statutar ?i democratic, o alternativ?. Trebuie s? arate c? este partidul proiectului lui Traian B?sescu ?i nu partidul deconcentratelor. Trebuie s? arate c? este un mare partid ?i nu o ma?in? de strîns voturi la soroc.

Cred c? se impune o schimbare serioas? în echipa de guvernare. ?i cred c? PDL trebuie s? se reconfigureze gîndidndu-se la alegerile din 2012 ?i nu gîndindu-se la mul?umirea ”g??cu?elor”. Ceasul acestor schimb?ri a venit. Vorba Condoleezzei Rice, trebuie doar s? sim?im încotro merge istoria ?i s?-i d?m un brînci exact în acea direc?ie. Asemenea vremuri au meritul de a nu l?sa loc de dubiu asupra sensului în care merge istoria. (http://severvoinescu.wordpress.com/)

05.05.2010. 11:50


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password