Servicii de tip rezidential pentru persoanele cu handicap

Executivul a adoptat, în ?edin?a de miercuri, 20 mai,ieri, o hot?râre de guvern care prevede finalizarea, pân? la 31 decembrie 2009, a Programului de restructurare a institu?iilor vechi destinate persoanelor cu handicap ?i crearea de servicii alternative de tip reziden?ial.
Programul se desf??oar? pe o perioad? de 3 ani (2007-2009), iar valoarea total? a fondurilor necesare finaliz?rii acestui program este de circa 13,8 milioane lei, dintre care 2,198 milioane lei au fost aloca?i din bugetul pe anul 2007, 4,204 milioane lei din cel aferent anului 2008, iar 7,398 milioane lei vor fi alocate din bugetul Autorit??ii Na?ionale pentru Persoane cu Handicap aferent anului 2009.
Programul urm?re?te reducerea num?rului institu?iilor reziden?iale publice cu capacitate de peste 250 de persoane, precum ?i cre?terea num?rului de servicii alternative de tip reziden?ial, cum ar fi, de exemplu, centre de tip respiro, centre de preg?tire pentru o via?? independent?, locuin?e protejate, centre de integrare prin terapie ocupa?ional? pentru persoanele cu handicap.

21.05.2009. 21:43


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password