Senatul cere demisia de onoare a preşedintelui Traian Băsescu

Senatul cere demisia de onoare a pre?edintelui Traian B?sescu, în urma scandalului în care este implicat fratele ?efului statului, Mircea B?sescu.

Pre?edintele Senatului, C?lin Popescu T?riceanu, a anun?at luni c? propune adoptarea de c?tre Senat a unei Declara?ii în acest sens ?i urmeaz? sa fie purtate discu?ii ?i cu pre?edintele Camerei Deputa?ilor, Valeriu Zgonea, astfel încât ?i Camera Inferioar? s? ini?ieze un demers similar.

În Declara?ia, propus? de C?lin Popescu T?riceanu, Traian B?sescu este acuzat c?, în ciuda “votului de blam de la referendumul din 2009”, atitudinea Pre?edintelui României “nu s-a ameliorat în ultimii doi ani, din contr?, au ap?rut noi manifest?ri contrare constitu?iei”.

V? prezent?m integral Declara?ia propus? de C?lin Popescu T?riceanu:

“Parlamentul l-a suspendat din func?ie pe
Pre?edintele României. La Referendumul organizat pe 29 iulie 2012, conform Art. 95, Al. 3 din Constitu?ie, o majoritate de 87% din cei care s-au prezentat la urne a votat pentru demiterea Pre?edintelui României. Voin?a majorit??ii covâr?itoare a votan?ilor a fost înfrânt? atunci în condi?iile cunoscute.

În ciuda acestui vot de blam, atitudinea Pre?edintelui României nu s-a ameliorat în ultimii doi ani, din contr?, au ap?rut noi manifest?ri contrare constitu?iei sau la limita constitu?ionalit??ii, cu prec?dere în preajma alegerilor, dar nu numai.

Scandalul intern f?r? precedent ?i cu largi ecouri interna?ionale negative generat de arestarea fratelui Pre?edintelui României, de leg?turile acestuia cu indivizi care au ac?ionat în afara legii, dar ?i de împrejurarea c?
Pre?edintele României avea cuno?tin?? de mai bine de un an de poten?ialul penal al acestor rela?ii ?i activit??i, dar nu a intervenit pentru curmarea acestei st?ri de fapt, au creat o situa?ie ?i o imagine incompatibile cu statutul func?iei de Pre?edinte al României ?i cu mult sub demnitatea impus? acestei pozi?ii în stat.

AVÂND ÎN VEDERE CELE MEN?IONATE, SENATUL ROMÂNIEI ÎNTRUNIT ÎN PLENUL S?U, SOLICIT? PRE?EDINTELUI ROMÂNIEI, TRAIAN B?SESCU, S?-?I PREZINTE DEMISIA DE ONOARE”.

romaniatv.net

23.06.2014. 13:53


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password