Senatorul Toni Greblă s-a întâlnit cu cel mai vârstnic alegător al său

Victor Andronache sau mai bine zis nea Bordei, dup? cum îl ?tiu localnicii din Br?ne?ti, a împlinit luni, 16 martie, 100 de ani.

Evitând „viciile rele-adic? fumatul ?i b?utura”, nea Bordei s-a bucurat când duminic?, pragul casei sale a fost trecut de rude, prieteni dar ?i de câ?iva oameni care au reu?it s?-l surprind? pl?cut, fiind vorba aici de senatorul Toni Grebl? ?i de Gheorghe Stoichi?oiu, primarul localit??ii Br?ne?ti.

La cei 100 de ani Victor Andonache ne-a m?rturisit c? cea mai mare bucurie a sa este s? î?i vad? familia al?turi-doi fii de 75 ?i respective 78 de ani, 5 nepo?i, 8 str?nepo?i ?i 2 str?str?nepo?i. Duminic?, nea Bordei ?i-a a?teptat oaspe?ii îmbr?cat în costum popular ?i a ?inut s?-I povesteasc? senatorului Toni Grebl? cum a luptat 9 ani în r?zboi.

Ca s? ajung? la vârsta sa nea Bordei ?i-a sf?tuit oaspe?ii s? aib? grij? de s?n?tate, s? evite “viciile rele” ?i s? nu tr?iasc? în du?m?nie. Senatorul Toni Grebl? a r?mas surprins s? constate ce memorie bun? are nea Bordei: “am r?mas pl?cut surprins s? ?ii minte la 100 de ani unde ai f?cut armata, prin câte unit??i militare ai trecut, ce ai f?cut în al doilea r?zboi mondial, în prizoneriat.

Are o memorie ?i o luciditate foarte bun?, ceea ce la 100 de ani este foarte rar. În mod sigur dânsul este aleg?torul meu cel mai în vârst? care m-a votat la Senat”. Senatorul Toni Grebl? a declarat c? a dorit s? fie al?turi de Victor Andronache la acest moment aniversar ?i datorit? faptului c? ?i so?ia sa este n?scut? în aceia?i comun?.

16.03.2009. 20:41


adi 18.04.2009. 12:46

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password