Senatorul Toni Greblă în Senegal

În aceast? s?pt?mân?, domnul Toni Grebl?, pre?edintele Comisiei Juridice din Senat, s-a aflat în Senegal, ?ar? cu reputa?ia unui spa?iu de stabilitate ?i poart? de intrare a investitorilor c?tre Africa Occidental?. Vizita senatorului Toni Grebl? la Dakar are drept obiectiv s? valorifice poten?ialul diploma?iei parlamentare ?i imaginea de marc? a României pe continentul african în interesul relans?rii rela?iilor româno-senegaleze.
Senatorul Toni Grebl? s-a întâlnit cu pre?edintele Adun?rii Na?ionale senegaleze, domnul Mamadou SECK precum ?i cu presedintele Comisiei juridice a acestui for. Pe agenda contactelor figureaz? totodata ?i o întrevedere cu pre?edintele Senatului senegalez, domnul Pape DIOP, c?ruia i se va înmâna un mesaj din partea pre?edintelui Senatului României, dl. Mircea Geoan?. Primirea va fi urmat? de o întâlnire a domnului pre?edinte Toni Grebl?, cu omologul s?u, domnul Samba DIOP, cu care va discuta proiectul înfiin??rii unui grup de prietenie româno-senegalez la nivelul Parlamentelor român ?i, respectiv, senegalez. Seria contactelor cu autorit??ile senegaleze se incheie la Camera de Comer?, Industrie ?i Agricultur? de la Dakar, unde pre?edintele Comisiei Juridice va transmite un mesaj din partea pre?edintelui Camerei de Comer? ?i Industrie a Romaniei, dl Mihail Vlasov.

24.03.2011. 21:13


Luciana 02.04.2011. 01:00

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password