Senatorul Toni Greblă alături de pensionarii din Ţânţăreni şi Târgu Logreşti

Senatorul Toni Mihail Grebl? ?i-a petrecut sfâr?itul de s?pt?mân? s?rb?torind al?turi de pensionarii din ?ân??reni ?i Târgu Logre?ti. La invita?ia primarului din ?ân??reni, Maria Vasilescu, acesta a fost prezent sâmb?t? ?i duminic? la “S?rb?toarea Vârstnicilor” din satele Flore?ti ?i ?ân??reni. La cele dou? evenimente au participat peste 600 de pensionari ai comunei ?ân??reni. Tot sâmb?t? senatorul gorjean a onorat ?i invita?ia primarului din Târgu Logre?ti, Ion B?lu??. Cu acest prilej senatorul Toni Grebl? a declarat:”e ?i pl?cut ?i emo?ionant s? fii al?turi de oamenii în vârst?, mai ales când ajungi tu însu?i la o anumit? vârst?. Când eram mai tân?r, furat de activit??ile vie?ii, m? duceam foarte rar la p?rin?i. Acum a? vrea s? m? duc mai des dar, din p?cate, nu mai am unde. A?a c? îmi mai aduc aminte ?i de p?rin?ii mei v?zându-i pe ace?ti oameni de aici. B?trâne?ea trebuie purtat? cu demnitate. ?i ea, ?i toate etapele vie?ii trebuie parcurse cu spirit pozitiv”.
Senatorul Toni Grebl? crede c? actualul guvern ar trebui s? intervina în sprijinirea tinerilor “pentru c? exist? foarte multe cazuri în care un b?trân pensionar între?ine dintr-o pensie foarte mic? un copil de 40 de ani ?i poate chiar ?i un nepot, student, sau aflat în c?utarea unui loc de munc?. ?i aceasta este o mare tragedie. E preferabil ca cei tineri s? munceasc? ?i ei s?-i între?in? pe cei mai în vârst? ?i nu invers”. Astfel de situa?ii sunt foarte des întâlnite ca urmare a faptului c? “guvernul a oprit activita?ile economice în aceast? ?ar?. Lumea nu are unde s? munceasc?. Pân? la urm? nu disponibilizarea ?i t?ierea ajutoarelor este ?elul supreme al unei guvern?ri, ar trebui s? aduc? bun?stare prin munc?. F?r? munc? nu se poate cl?di nimic serios.”
Cu o s?p?mân? în urm? senatorul Toni Grebl? a participat la manifest?ri similar la Bustuchin ?i Târgu Jiu.

18.10.2011. 12:09


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password