Senatorul Toni Greblă a făcut lobby pentru aderarea României la spaţiul Schengen

Toni Grebl?, pre?edintele Comisiei juridice, de numiri, disciplin?, imunit??i ?i valid?ri din Senatul României s-a întâlnit cu membrii delega?iei Grupului parlamentar de prietenie Suedia – România. La întrevedere a participat ?i domnul Adrian ?u?uianu, secretar al Senatului, membru al Comisiei juridice, de numiri, disciplin? ?i imunit??i. Cu acest prilej, partea român? a vorbit despre rolul Senatului în asigurarea echilibrului puterilor în stat ?i tradi?ia bicameral? a României, despre activitatea comisiei în special în ceea ce prive?te expertiza tehnic? în avizarea proiectelor de lege ?i despre adoptarea, de c?tre Parlamentul României, a noilor coduri: Codul civil, Codul penal, Codul de procedur? civil? ?i Codul de procedur? penal?. „Aceasta este etapa parlamentar?. În ceea ce prive?te implementarea acestor coduri, rolul principal îl au Ministerul Justi?iei ?i Consiliul Superior al Magistraturii, care vor trebui s? aib? în vedere în acest sens redimensionarea instan?elor de judecat? ?i preg?tirea magistra?ilor ?i a personalului auxiliar”, a ar?tat domnul senator Toni Grebl?. Delega?ia suedez? a fost interesat? ?i de prevederile legisla?iei române privind imunitatea parlamentarilor, de rela?ia Parlament–Guvern în procesul moderniz?rii cadrului legislativ. Partea român? a solicitat sprijinul Suediei pentru aderarea României la spa?iul Schengen, ar?tând c? România îndepline?te toate criteriile tehnice de aderare ?i c? este necesar? o comunicare mai bun? în mediul extern pentru îndeplinirea acestui obiectiv. A fost, de asemenea, subliniat? importan?a dezvolt?rii cooper?rii economice româno-suedeze, domeniul energetic fiind unul prioritar pentru România.

25.05.2011. 13:57


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password