Senatorul Ion Ruşeţ/Întrebare adresată domnului KELEMEN HUNOR

Castrul roman de la Bumbe?ti-Jiu, în pericol de dispari?ie
Motivarea întreb?rii:

Situat în sud-vestul României jude?ul Gorj, adaug? la frumuse?ile naturale o mare bog??ie spiritual?, patrimoniul cultural imobil al jude?ului Gorj având înscrise în Lista monumentelor istorice, aprobat? de ministrul culturii ?i cultelor în 2004, 511 obiective monument istoric. Chiar dac? în mod normal ne îndrept?m spre epoci istorice mai apropiate de noi, nu putem s? ignor?m prezen?a numeroaselor situri de epoc? roman?. În acest sens, important pentru jude?ul Gorj este sistemul de castre construit la Bumbe?ti- Jiu ?i Vârtop. Castrul roman de la Bumbe?ti-Jiu ?i a?ezarea civil? dezvoltat? în jurul acestuia sunt dovada unei puternice prezen?e a vie?ii romane în Dacia. Construit în secolul al II-lea, a scos la iveal? numeroase urme materiale de epoc? roman? – elemente de arhitectur? (construc?ii militare ?i civile, thermae), artefacte (ceramic?, arme, sticl?rie), ateliere pentru ceramic?, valoroase urme monetare între care sunt de amintit cele dou? tezaure descoperite aici. Situat pe malul stâng al Jiului, la 35m Vest de drumul european E79 (Târgu-Jiu –Petro?ani), castrul ap?ra ?i asigura intrarea în defileul Jiului. El mai constituia ?i punctul de leg?tur? între Gorj ?i Mehedin?i, precum ?i centru de supraveghere al depresiunii intercarpatice dintre cele dou? jude?e. În prezent, mai exist? doar latura de Est ?i o parte din cea de Sud, cealalt? jum?tate fiind distrus? de râul Jiu.

Din p?cate, organele locale abilitate par s? nu în?eleag? valoarea istoric? a acestui sit arheologic, fiind l?sat s? se degradeze. În afar? de faptul c? nu s-a întreprins nicio activitate de restaurare, nici m?car nu este valorificat din punct de vedere didactic, imagologic sau turistic.

V? solicit, domnule Ministru, s? ne comunica?i în ce mod vede?i solu?ionarea acestei situa?ii ?i, dac? exist? posibilitatea identific?rii unor solu?ii pentru restaurarea acestui sit arheologic important pentru etnogeneza poporului român.

Solicit r?spuns verbal ?i scris.

Senator PD-L,
Ru?e? Ion

12.10.2010. 12:38


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password